Заголовок сторінки

Контактна інформація


                 Апарат управління
             Головний офіс

 

18002
м.Черкаси 
вул.Гоголя 285
тел: (0472)36-02-69
факс: (0472)36-02-63

E-mail:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

 Інформаційно-консультаційний центр

18002
м.Черкаси, 

вул.Байди Вишнивецького, 47                       

тел.(0472)33-57-44,

      (0472)37-44-90                

тел. факс. (0472)37-28-56,                       Е-mail:ikc@obl.ck.energy.gov.ua 

Кол-центр

тел: 33-87-87

E-mail:callcenter@obl.ck.energy.gov.ua

 

З метою підвищення ефективності роз'яснювальної роботи зі споживачами графік прийому громадян керівництвом комерційної дирекції:

Директор комерційний

Дмитрієв Ігор Юрійович

Понеділок 9:00 – 11:00
Середа 9:00 – 11:00

Заступник директора комерційного
Самойленко Руслан Юрійович 

Понеділок 9:00 – 11:00
Середа 9:00 – 11:00

Головний інженер з енергозбуту
Родін Юрій Анатолійович
 
Понеділок 9:00 – 11:00
Середа 9:00 – 11:00

 


Навчально-курсовий комбінат

Юридична адреса: ПАТ «Черкасиобленерго», вул. Гоголя, б. 285, м.Черкаси, 18000

Місце знаходження: вул. Благовісна, 166, м.Черкаси,  /0472/ 39-53-83, 39-53-84

Електронна пошта: ukk@obl.ck.energy.gov.ua

Директор Шулевський Валерій Вячеславович

 Напрямок діяльності

 Основним пріоритетним напрямком діяльності навчально-курсового комбінату є:

- надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій;

- розробка нових підходів у формуванні системи забезпечення якості освіти на основі впровадження державних стандартів, розвитку матеріально-технічної бази, розробки та видання навчальних посібників, перехід на навчання за програмами різних рівнів кваліфікації і термінами.

 Історія навчально-курсового комбінату

Навчально-курсовий комбінат був створений наказом ВАТ «Черкасиобленерго» № 154 від 25.04.2002 року. Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг  професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації з 13 робітничих професій отримана відповідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2003 р. № 127  і продовжена наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. № 2323л до 03.06.2017 р. з таких професій:

 • електромонтер з експлуатації електролічильників;
 • електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв;
 • електромонтер з випробувань та вимірювань;
 • електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту та автоматики;
 • електромонтер з обслуговування підстанцій;
 • електромонтер оперативно-виїзної бригади;
 • електромонтер з експлуатації розподільних мереж;
 • електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній;
 • машиніст автовишки та автогідропідіймача;
 • контролер енергонагляду;
 • електрозварник ручного зварювання;
 • стропальник;
 • оператор комп’ютерного набору.

Щорічно у навчально-курсовому комбінаті проходить навчання до 500 працівників Товариства.

Крім навчання робітників проводиться тренажерна підготовка оперативних працівників та цільові курси по підвищенню кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців Товариства.

Для поліпшення навчального процесу директором  навчально-курсового комбінату розроблені та видані два навчальних посібники: «Експлуатація розподільних мереж» та «Експлуатація розподільних мереж напругою 0,38–10 кВ».

Закон України про енергетику

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику

Правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність.

 Правопорушеннями в електроенергетиці є:

 • крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку;
 • пошкодження приладів обліку;
 • розкомплектування та пошкодження об'єктів електроенергетики, розкрадання майна цих об'єктів;
 • створення перешкод у здійсненні державного енергетичного нагляду та у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики;
 • порушення правил охорони електричних мереж;
 • порушення правил користування енергією;
 • насильницькі дії, які перешкоджають оперативному персоналу та посадовим особам об'єктів електроенергетики виконувати свої службові обов'язки;
 • незабезпечення енергією споживачів, що не допускають порушень своїх обов'язків перед енергопостачальниками.

 

Суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці:

 • за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів Національної комісії регулювання електроенергетики України, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та порушення умов ліцензій - штраф у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національна комісія регулювання електроенергетики України, державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж, державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності порушень, передбачених цією статтею, видають у межах своєї компетенції суб'єктам господарської діяльності постанови про накладення штрафів за встановленою формою.

 • Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
 • Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 • Санкції, передбачені частиною восьмою статті 24, частинами третьою, четвертою і п'ятою статті 26 та частиною третьою цієї статті, застосовуються в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Права споживачів електричної енергії

Споживачі електричної енергії мають право на:

 • підключення до електричної мережі у разі виконання правил користування електричною енергією;
 • вибір постачальника електричної енергії;
 • отримання інформації щодо якості електричної енергії, цін, порядку оплати, умов та режимів її споживання;
 • отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;
 • відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, згідно з законодавством;
 • відшкодування витрат, пов'язаних з будівництвом (реконструкцією) ними мереж (споруд) згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом України про енергетику , законами України "Про захист прав споживачів", "Про захист економічної конкуренції", "Про енергозбереження", іншими нормативно-правовими актами.

Обов'язки та відповідальність споживачів енергії

 • Споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.
 • Споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії.
 • Безпечну експлуатацію енергетичних установок споживача та їх належний технічний стан забезпечує сам споживач.
 • Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України. Правила користування електричною і тепловою енергією для населення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 • Споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.
 • У випадку перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.
 • Споживач, якому електрична енергія постачається енергопостачальником, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, зобов'язаний оплачувати її вартість виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника. У разі проведення споживачем розрахунків в інших формах та/або сплати коштів на інші рахунки такі кошти не враховуються як оплата спожитої електричної енергії.
 • За умови неповної оплати за спожиту електричну енергію споживач зобов'язаний обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої.
 • Споживач забезпечує безперешкодний доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до електричних установок споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.

Становлення енергетики на Черкащині

1913 рік - будівництво Черкаської  електростанції
1914 рік 1липня - запрацювала Уманська  дизельна електростанція
1925 рік - збудовано перетворювач постійного струму  напругою 3300В.
1926 рік - відкрито першу електростанцію у м.Шпола.
травень 1927 року - початок будівництва Буцької ГЕС.
1929 рік - 6-го листопада введено в дію Буцьку ГЕС, потужністю 586 кВт
1930 рік - 2 травня урочисто закладено будівництво  Корсуньської ГЕС
27 липня 1934 року - урочисте вікриття Корсуньської ГЕС
березень 1944 року - відновлено роботу дизель-генератора на Черкаській електростанціїї
1946 рік - розпочато будівництво Юрківської ТЕС
1945-46 р.р. – повоєнна  відбудова Уманської електростанції
1947 рік - відновлено роботу Корсунь-Шевченківської ГЕС
1948 рік - введено в дію першу лінію Юрківської ТЕС
1949 рік -діє пункт електрооранки на базі Корсунь-Шевченківської МТС
1949 рік - створено енергозбут Черкаської електростанції
1950 рік - до Умані прибув  енергопоїзд потужністю 1000кВт, потужність Уманської електростанції досягла 2124 кВт
1951 рік - почала функціювати Дибенська ГЕС,  потужністю 600кВт
1952 рік - введена в експлуатацію Стеблівська ГЕС, потужністю 2850кВт
1952 рік - в Смілі діє локомобільна електростанція на торфі
1953 рік - утворено Корсунь-Шевченківську енергосистему
1954 рік - введення в експлуатацію Лоташівської ГЕС потужністю 375кВт, Лисянської ГЕС (256кВт), Кривоколінської ГЕС (324кВт), Бабанської ГЕС (52кВт)
1954 рік - утворення Черкаської обласної контори "Сільелектро"
1954 рік - початок будівництва Уманської ТЕЦ
1954 рік - збудовано Кам’янобрідську ГЕС (175 кВт), Чаплинську ГЕС (200кВт), Дубівську ГЕС (250кВт), Корж-Кутську ГЕС (50кВт), Малояблунівську ГЕС (50кВт), Райгородська ГЕС (50кВт)
1956 рік - дали струм Семенівська ГЕС (200кВт), Будищанська ГЕС (200кВт)
1957 рік - введені в експлуатацію Звенигородська ГЕС (315кВт), Піщанська дизельна електростанція (320кВт),
1958 рік - завершено будівництво Юрпільської ГЕС
1959 рік - введення в дію Гордашівської ГЕС (400кВт), Острівецької ГЕС (210кВт).
1959 рік - будівництво лінії КремГЕС-Черкаси -Київ
1960 рік - створено Черкаські електромережі:
1960 рік - введено в дію Уманську ТЕЦ
1962 рік - створено Уманський РЕМ
1963 рік - створено Золотоніський Рем
1963 рік - Черкаська ТЕЦ досягла потужності 50Мвт
1964 рік - створено Драбівський РЕМ
1964 рік - 1-го серпня почав діяти Черкаський енергозбут
1966 рік - створено Чорнобаївський, Жашківський, Шполянський, Смілянський, Христинівський, Лисянський РЕС
1967 рік - створено Чигиринський РЕС
1968 рік - Черкаська ТЕЦ досягла запланованої потужності - 230Мвт
1969 рік - до 6-го листопада завершено повну електрифікацію області
1964 -68 р.р. - початок будівництва Канівської ГЕС
1972 рік - 5-го листопада пуск перших агрегатів Канівської ГЕС
1974 рік - введено в дію 24-й агрегат Канівської ГЕС
1978 рік - створено Черкаське лівобережне підприємство електромереж, Черкаське правобережне підприємство електромереж, Уманське Підприємство електромереж
1995 рік - створено Державне енергопостачальне підприємство "Черкасиобленерго"
1996 рік – лінії електропередачі і підстанції напругою 330-750 кВ були об’єднанні в Черкаські магістральні електричні мережі.
1999 рік - створено ВАТ "Черкасиобленерго"
2011 рік – відкрите акціонерне товариство «Черкасиобленерго» у відповідності до вимог законодавства стало ПАТ «Черкасиобленерго».

Закрыть