Заголовок сторінки

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23 червня 2012 року об 11-00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 9-30 до 10-30 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 19 червня 2012 року.

    Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1.    Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2.    Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3.    Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.    Звіт Наглядової ради Товариства  про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.    Звіт Ревізійної комісії Товариства  про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.    Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
8.    Затвердження річного звіту  Товариства   за 2011 рік.
9.    Затвердження основних напрямків діяльності Товариства  на 2012 рік.
10.    Розподіл прибутку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 2011 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства  у 2011 році.
11.    Затвердження нормативів розподілу прибутку за результатами діяльності товариства у 2012 році, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів у 2012 році.
12.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13.    Обрання членів Наглядової ради товариства.
14.    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та  членами Наглядової ради.
15.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16.    Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства.
17.    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
19.    Обрання  Голови та членів Правління Товариства.
20.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
•    Паспорт або документ, що його заміняє;
•    Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Контактна особа – начальник відділу корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»
(тис.грн.)
Найменування показника     період
    2011 рік    2010 рік
Усього активів      507 478    478 754
Основні засоби      299 641    315 659
Довгострокові фінансові інвестиції      2    2
Запаси     19 931    19 366
Сумарна дебіторська заборгованість      160 176    111 775
Грошові кошти та їх еквіваленти     462    4 446
Нерозподілений прибуток     -215 506    -187 107
Власний капітал     266 745    259 394
Статутний капітал     37 098    37 098
Довгострокові зобов'язання     0    0
Поточні зобов'язання     237 696    217 138
Чистий прибуток (збиток)     18 191    50 756
Середньорічна кількість акцій (шт.)     148 393 332    148 393 332
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     0    0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     0    0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 833    3762

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31
Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

Шикуйсь! Струнко!

Щороку до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні профспілковий комітет ПАТ «Черкасиобленерго» організовує в товаристві спортивне свято. Ще з зими, в трудових колективах ПАТ жвавішає спортивна робота – енергетики готуються до обласної спартакіади.

 Шанувальники спорту вдосконалюють майстерність як після роботи, так і у вихідні. Для тренувань використовують обладнані спортивні зали, об лаштовані власними силами спортмайданчики. Цього року спартакіада проводилась в чотирнадцяте. Змагання пройшли 18-19 травня на території ДОК «Придніпровський» з участю команд усіх структурних підрозділів товариства. Програма спартакіади була традиційно насичена – першого дня змагання проводились із таких видів спорту: спортивне багатоборство (біг 100 м, підтягування на перекладині, стрибки з місця, віджимання від підлоги); більярд; настільний теніс; шахи; рибальство; стрільба із пневматичної гвинтівки (жінки); дартс (жінки). Другого дня пройшли змагання з естафе­тного бігу - дистанцію 2x60 м бігли чо­ловіки 30 м - жінки. Суддівська бригада підвела підсумки змагань. Були відзначені усі переможці в індивідуальних і колективних видах спо­рту.

 Переможний трофей - перехідний Кубок змагань, золоті медалі, грошові ви­нагороди та грамоти Товариства ни­нішніх змагань вибороли уманські енергетики. Вони показали кращі результати у змаганнях з настільно­го тенісу, дартсу, спортивного бага­тоборства.

У енергетиків Тальнівського району електричних мереж друге місце, а спортсмени апарату управлін­ня посіли третю сходинку. Широко­му залученню до спортивних занять сприяли керівництво і профком підприємства своєчасно були закуп­лені спортінвентар та форма. Багато вболівальників щиро переживали за своїх. Принципова боротьба, розгорнулась на кожному спортаайданчику. Інколи розрив між учасниками йшов на «очко» чи «пів-очка».

Серед учасників за ці останні роки визначились справжні рекордсмени, та з'явилось багато моло­дих учасників.

Усі змагання розпочинались з загального шику­вання, підняття прапора Товариства під звуки гімну України, виступів керівників, членів оргкомітету. Чудовий, потрібний та об'єднуючий наших працівників захід - стверджують спортсмени. Енергетики вкотре продемонстрували високі спор­тивні досягнення та готовність надійно та безпере­бійно постачати електричну енергію усім спожива­чам електричної енергії області. Учасники з добрим настроєм роз'їхались по домівках, зберігаючи у сер­цях дух змагань та гостинність золотоніської землі.

 

 

Закрыть