Заголовок сторінки

Випробування негодою

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 22-23 та ніч 24 березня, внаслідок переміщення активного циклону з Балкан, на Черкащині спостерігалось суттєве погіршення погодних умов.

За період 22-23 та ніч 24 березня в області випало у вигляді дощу та снігу від 28 до 47 мм опадів, що відповідає 70-160% місячної кліматичної норми.

Сильні хуртовини та снігопади, швальні пориви вітру  20-25м\сек призвели до тимчасових відключень п’ятьох повітряних ліній напругою 150 кВ, шести ліній 110кВ, восьми ліній 35кВ. Крім того, аварійно відключались 97 ліній напругою 10 кВ.

Найбільше пошкоджень в результаті негоди  зазнали електричні лінії Христинівського,Монастирищенського,Жашківського,Маньківського,Чигиринського РЕМ та Уманських ЕМ.

 В умовах сильного вітру та снігопаду над ліквідацією наслідків негоди працювали 61 бригада товариства, 262 працівника,80 одиниць техніки. Станом на 19.30 год. 24 березня енергопостачання в усіх населених пунктах області  було відновлено

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 9-30 до 10-30 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 17 квітня 2013 року.

    Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1.    Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
2.    Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3.    Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
4.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.    Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.    Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.    Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
8.    Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
9.    Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10.    Затвердження основних напрямків діяльності товариства на  2013 рік.
11.    Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
•    Паспорт або документ, що його заміняє;
•    Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів -  за місцем їх проведення.
        Посадовою особою,   відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»
(тис.грн.)
Найменування показника     період
    2012 рік    2011рік
Усього активів      498 204    488 842
Основні засоби      300 303    304 410
Довгострокові фінансові інвестиції      0    0
Запаси     39 094    19 931
Сумарна дебіторська заборгованість      138 070    73 286
Грошові кошти та їх еквіваленти     7 149    462
Нерозподілений прибуток (збиток)    -224 805    -213 895
Власний капітал     254 058    255 407
Статутний капітал     37 098    37 098
Довгострокові зобов'язання     0    88 947
Поточні зобов'язання     240 573    141 451
Чистий прибуток (збиток)     4 353    75 647
Середньорічна кількість акцій (шт.)     148 393 332    148 393 332
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     0    0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     0    0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 814    3 830

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від19.03.2013р. за №51 (3601)

ВТ-28 Автомобілі пасажирські та вантажопасажирські, вантажні

Оголошення на проведення відкритих торгів ogoloshennya-na-provedennya-torgiv.doc
Документація відкритих торгів dokumentaciya-vidkritix-torgiv.doc
Протокол розкриття пропозицій відкритих торгів protokol-rozkrittya-vt.doc
Повідомлення про акцепт пропозиції відкритих торгів povidomlennya-pro-akcept.doc
Оголошення про результати проведення торгів ogoloshennya-pro-rezultati.doc
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів zvit.doc

ВТ-26 Інструмент різьбонарізний

Оголошення на проведення відкритих торгів ogoloshennya-na-provedennya-torgiv.doc
Документація відкритих торгів dokumentaciya-vidkritix-torgiv.doc
Протокол розкриття пропозицій відкритих торгів protokol-rozkrittya-vt.doc
Повідомлення про акцепт пропозиції відкритих торгів povidomlennya-pro-akcept.doc
Оголошення про результати проведення торгів ogoloshennya-pro-rezultati.doc
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів zvit.doc

ВТ-27/1 Металопрокат

Оголошення на проведення відкритих торгів ogoloshennya-na-provedennya-torgiv.doc
Документація відкритих торгів dokumentaciya-vidkritix-torgiv.doc
Протокол розкриття пропозицій відкритих торгів protokol-rozkrittya-vt.doc
Повідомлення про акцепт пропозицій відкритих торгів povidomlennya-pro-akcept.doc
Оголошення про результати проведення торгів ogoloshennya-pro-rezultati.doc
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів zvit.doc

ВТ-27 Розрядники, запобіжники

Оголошення на проведення відкритих торгів ogoloshennya-na-provedennya-torgiv.doc
Документація відкритих торгів dokumentaciya-vidkritix-torgiv.doc
Протокол розкриття пропозицій відкритих торгів protokol-rozkrittya-vt.doc
Повідомлення про акцепт пропозиції відкритих торгів povidomlennya-pro-akcept.doc
Оголошення про результати проведення торгів ogoloshennya-pro-rezultati.doc
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів zvit.doc

Закрыть