Заголовок сторінки

Графік відключень Лисянського РЕМ

 
2018 рік
 
 
 
 Місяць  Планові відключення  Позапланові відключення
Січень
sichen-2018.xls

Лютий
02-2018.xls

Березень
03-2018.xls
 
Квітень
kviten2018.xls

Травень
traven2018.xls

Червень
cherven-2018.xls

Липень
lupen2018.xls

Серпень
serpen-2018.xlsx

Вересень
veresen2018.xlsx

Жовтень
govten-2018.xls

Листопад
lustopad2018.xls
 01112018.xlsx 02112018.xlsx 05112018.xlsx 06112018.xlsx 07112018.xlsx 09112018.xlsx 12112018.xlsx 13112018.xlsx
Грудень


 
 
 
Графіки аварійних відключень (ГАВ)
 
 
Термін дії Файл 
З 01.10.2017р. по 30.09.2018р.  lysianka-rem.pdf
 
 
Графіки погодинного відключення (ГПВ)
 
 
Термін дії Файл
З 01.10.2017р. до 01.10.2018р.
lysianka-rem.pdf


 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 25 вересня 2015 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 11-00 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства21 вересня 2015 року.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1.Припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства.

2.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства.

3.Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

7.Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

8.Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

9.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

11.Обрання членів ревізійної комісії товариства.

12.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства.

13.Обрання голови правління товариства.

14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

15.Обрання членів наглядової ради товариства.

16.Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

·Паспорт або документ, що його заміняє;

·Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Товариство доводить до відома акціонерів, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів до 12.10.2014р. був зобов’язаний звернутися до депозитарної установи (зберігача) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Товариство звертає увагу, що відповідно до Закону у разі невиконання власником вказаної вимоги цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Реквізити депозитарної установи (зберігача) у якій Товариство в процесі дематеріалізації відкривало рахунки власникам цінних паперів Товариства:

ТОВ «УПР-ФІНАНС»

адреса 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11

телефон/факс: (044) 362-79-73 / 248-79-87

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, акціонери можуть за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник відділу корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн.)

Найменування показника

період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

600 818

513 654

Основні засоби

355 442

343 254

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

20 640

26 373

Сумарна дебіторська заборгованість

202 553

119 186

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 225

17 523

Нерозподілений прибуток(збиток)

-234 307

-233 556

Власний капітал

259 621

256 476

Статутний капітал

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

311 515

240 938

Чистий прибуток (збиток)

3 980

4 080

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393 332

148393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 957

3 874

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 18.08.2015р. за №151 (4195)

Т.в.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго С.О.Кузьмінська

Графік відключень Чигиринського РЕМ

 

 
2017
                     
 
Планові відключення
                                              
 
Позапланові відключення
                                              
Січень
vidklyuchennya-01.2017.xlsx

Лютий
vidklyuchennya-02.2017.xlsx

Березень
vidklyuchennya-03.2017.xlsx

Квітень vidklyuchennya-04.2017.xlsx
 
Травень vidklyuchennya-05.2017.xlsx

Червень vidklyuchennya-06.2017.xlsx
 
Липень vidklyuchennya-07.2017.xlsx
 
Серпень vidklyuchennya-08.2017.xlsx

Вересень vidklyuchennya-09.2017.xlsx

 Жовтень

vidklyuchennya-10.2017.xlsx


Листопад 11.2017.xlsx
 
Грудень 12.2017.xls
[attachment=5073]
 
 
 
 
2018
                     
 
Планові відключення
                                              
 
Позапланові відключення
                                              
Січень
01.2018.xlsx
01-2018-29.doc
Лютий
02.2018.xlsx 02-2018-28.doc
Березень
03.2018.xlsx
03-2018-30.doc
Квітень http://cherkasyoblenergo.com/engine/editor/scripts/moz/blank.gif04.2018.xlsx
04-2018-29.doc
Травень 05.2018.xlsx
05-2018-29.doc
Червень 06.2018.xlsx 06-2018-29.doc
Липень 07.2018.xlsx
07-2018-31.doc
Серпень 08.2018.xlsx 08-2018-31.doc
Вересень 09.2018.xlsx
 Жовтень 10.2018.xlsx 10-2018-31.doc
Листопад 11.2018.xlsx 11-2018-11.doc
Грудень

 
 
 
 
                                       Графіки аварійних відключень (ГАВ)
 
 
Термін дії Файл 
З 01.10.2016р. по 01.10.2017р.  2016-2017-r.-Chigirin.pdf
З 01.10.2017р. по 01.10.2018р.  GAV-2017-2018.pdf

 
                                     Графіки погодинного відключення (ГПВ)
 
                              
Термін дії Файл 
З 01.10.2016р. по 01.10.2017р.  _2016-2017-Chigirin.pdf
 

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ! Пам"ятка щодо поетапного підвищення тарифів на електроенергію

26 лютого 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з Постановою № 220 затвердила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення з 01 квітня 2015 року. Підвищення тарифів національний регулятор розбив на 5 етапів: 1 квітня 2015 – 31 серпня 2015, 1 вересня 2015 – 29 лютого 2016, 1 березня 2016 – 31 серпня 2016, 1 вересня 2016 – 28 лютого 2017, з 1 березня 2017.

 

Тарифи на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно (2-й етап)

Категорії споживачів

Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

1. Електроенергія, що відпускається:

 

 

 

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

 

 

 

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

65,75

13,15

78,9

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

65,75

13,15

78,9

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 3600кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.3.2. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості):

1.4.1. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 3600кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.4.2. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії

38

7,6

45,6

1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

65,75

13,15

78,9

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

38

7,6

45,6

 

НКРЕКП вказує на обґрунтованість нових тарифів у зв'язку зі зростанням вартості імпортованого палива: природний газ, вугілля тощо, а також необхідністю модернізації та ремонту енергоблоків.

Щоб пом'якшити «удар по гаманцю» населення, НКРЕКПтакож запропонувала більшу знижку на електроенергію, спожиту вночі. Раніше знижка від звичайного тарифу для власників зонних лічильників, які споживають електроенергію в нічний час, становила 30%. З 1 квітня знижка на оплату за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00, складе 50%. Таким чином, для тих, хто вночі користується потужними побутовими приладами, облік спожитої електроенергії по зонах став ще вигіднішим.

Відповідно до пункту 21 Правил користування електричної енергії для населення, просимо уточнити покази Вашого лічильника електроенергії станом на 01.09.2015, шляхом звернення в абонентський відділ РЕМ або в Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» за тел. (0472) 33-87-87 (ЦІЛОДОБОВО) та E-mail: callcenter@obl.ck.energy.gov.ua

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ! Пам"ятка щодо поетапного підвищення тарифів на електроенергію

26 лютого 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з Постановою № 220 затвердила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення з 01 квітня 2015 року. Підвищення тарифів національний регулятор розбив на 5 етапів: 1 квітня 2015 – 31 серпня 2015, 1 вересня 2015 – 29 лютого 2016, 1 березня 2016 – 31 серпня 2016, 1 вересня 2016 – 28 лютого 2017, з 1 березня 2017.

Тарифи на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно (2-й етап)

Категорії споживачів

Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

1. Електроенергія, що відпускається:

 

 

 

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

 

 

 

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

65,75

13,15

78,9

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

65,75

13,15

78,9

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 3600кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.3.2. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості):

1.4.1. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 3600кВт∙год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

1.4.2. У період з 01 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії

38

7,6

45,6

1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

65,75

13,15

78,9

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

38

7,6

45,6

НКРЕКП вказує на обґрунтованість нових тарифів у зв'язку зі зростанням вартості імпортованого палива: природний газ, вугілля тощо, а також необхідністю модернізації та ремонту енергоблоків.

Щоб пом'якшити «удар по гаманцю» населення, НКРЕКП також запропонувала більшу знижку на електроенергію, спожиту вночі. Раніше знижка від звичайного тарифу для власників зонних лічильників, які споживають електроенергію в нічний час, становила 30%. З 1 квітня знижка на оплату за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00, складе 50%. Таким чином, для тих, хто вночі користується потужними побутовими приладами, облік спожитої електроенергії по зонах став ще вигіднішим.

Відповідно до пункту 21 Правил користування електричної енергії для населення, просимо уточнити покази Вашого лічильника електроенергії станом на 01.09.2015, шляхом звернення в абонентський відділ РЕМ або в Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» за тел. (0472) 33-87-87 (ЦІЛОДОБОВО) та E-mail: callcenter@obl.ck.energy.gov.ua

Закрыть