Заголовок сторінки

Найменування депозитарної установи

Найменування депозитарної установи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"

Код за ЄДРПОУ - 36980202

Юридична адреса (місцезнаходження): 03143, м.Київ, вул. Метрологічна, 14Б, оф. 405

телефон: (044) 362-79-73

факс: (044) 339-99-73

e-mail: upr_f@upr.org.ua

Генеральний директор: Пехота Павло Миколайович

На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних паперiв, внесення змiн до реквiзитiв власникiв цiнних паперiв до укладення договору з власником. Строк дiї лiцензiї необмежений.

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ.

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ. 8 жовтня 2015 року для учнів третього курсу групи ЕМС–1 ДНЗ «Черкаське вище професійне училище ім. Г.Ф. Короленка», які навчаються за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», було організовано урок–екскурсію до електропостачальної компанії ПАТ «Черкасиобленерго».

Під час екскурсії, яку провели провідні фахівці підприємства, в учнів була чудова можливість «доторкнутись» до історії енергетики черкаського краю, відчути масштабність її в сьогоденні та подивитися на майбутню професію зблизька й по-дорослому.

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ. Енергетики познайомили студентів з особливостями роботи Кол-центру Товариства та центральної диспетчерської. Майбутні електромонтери охоче спілкувались з фахівцями та задавали багато запитань. Досвідчені енергетики радо ділилися з молоддю своїми професійними знаннями, щирим патріотизмом, любов’ю та пошаною до професії.

Викладач електротехнічних дисциплін Тетяна Потягайло, на завершення уроку–екскурсії, підкреслила, що такі зустрічі для студентів дуже корисні, висловила надію на подальшу співпрацю. «Інтерактивна екскурсія дала учням практичний досвід, новий імпульс до навчання, а також подарувала позитивні емоції та чудові враження», - запевнила Тетяна Миколаївна.

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ.
ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ.                                                                     

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ.

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ. 8 жовтня 2015 року для учнів третього курсу групи ЕМС–1 ДНЗ «Черкаське вище професійне училище ім. Г.Ф. Короленка», які навчаються за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», було організовано урок–екскурсію до електропостачальної компанії ПАТ «Черкасиобленерго».

Під час екскурсії, яку провели провідні фахівці підприємства, в учнів була чудова можливість «доторкнутись» до історії енергетики черкаського краю, відчути масштабність її в сьогоденні та подивитися на майбутню професію зблизька й по-дорослому.

Енергетики познайомили студентів з особливостями роботи Кол-центру Товариства та центральної диспетчерської. Майбутні електромонтери охоче спілкувались з фахівцями та задавали багато запитань. Досвідчені енергетики радо ділилися з молоддю своїми професійними знаннями, щирим патріотизмом, любов’ю та пошаною до професії.

Викладач електротехнічних дисциплін Тетяна Потягайло, на завершення уроку–екскурсії, підкреслила, що такі зустрічі для студентів дуже корисні, висловила надію на подальшу співпрацю. «Інтерактивна екскурсія дала учням практичний досвід, новий імпульс до навчання, а також подарувала позитивні емоції та чудові враження», - запевнила Тетяна Миколаївна.

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ.
ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ. ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ.

Інформація щодо приєднань електроустановок

Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників
до електричних мереж за 9 місяців 2015 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Перелік
інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

Кількість укладених договорів про
приєднання, шт.

1 218

192

0

-

Кількість виконаних
приєднань, шт.

728

80

3

-

Потужність
приєднання, кВт

5 146,8

7 921,9

910

-

Вартість будівництва за проектною документацією*,
тис. грн.

4 208,007

1 599,079

123,538

0,000

Фактична вартість будівництва*,
тис. грн.

3 787,441

1 553,599

116,997

0,000

Нарахована плата за приєднання*,
тис. грн.

4 370,061

3 533,402

0,000

0,000

Фактична плата за приєднання*,
тис. грн.

4 370,061

3 480,130

0,000

0,000

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн.

0,000

195,135

0,000

0,000

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*,
тис. грн.

0,000

0,000

0,000

0,000

Величина потужності відповідно до укладених договорів та виданих технічних умов (у тому числі, щодо тих приєднань, які фактично незавершені на момент розміщення інформації), кВт

13 211

44 990

10 130

-

* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.ХХІІІ конференція трудового колективу ПАТ "Черкасиобленерго"

30 вересня 2015 року в ПАТ "Черкасиобленерго" відбулася ХХІІІ конференція трудового колективу. Звітно-виборна профспілкова конференція Товариства проводилася одночасно з конференцією трудового колективу, на якій розглядалося питання виконання колективного договору компанії за 2014 рік.

Основними питаннями порядку денного були: звіт адміністрації ПАТ "Черкасиобленерго" та профспілкового комітету товариства про виконання Колективного договору компанії за 2014 рік; обрання голови та затвердження складу профспілкового комітету ПАТ "Черкасиобленерго".

Делегати конференції одноголосно проголосували за обрання головою первинної профспілкової організації ПАТ "Черкасиобленерго" Чорного Олександра Григоровича та затвердили склад профспілки у кількості 27 осіб.

В ході доповідей було зазначено, що не зважаючи на складну ситуацію, як в країні, так і товаристві, ПАТ «Черкасиобленерго» виконує свої обов’язки щодо забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам, виплати заробітних плат працівникам, збереження робочих місць, надання матеріальної допомоги у разі необхідності окремим працівникам, тощо.

У своїх виступах делегати зазначали, що трудовий колектив з розумінням ставиться до складнощів сьогодення. Колектив готується до прийняття нового колективного договору, для чого будуть підготовлені і направлені на адресу товариства відповідні пропозиції.

Голова Черкаського обкому профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості Молдованов О.Б. у своєму виступі зауважив, що адміністрація товариства докладає зусиль, щоб ПАТ "Черкасиобленерго" працювало стабільно, працівники отримували заробітну плату. п. Молдованов О.Б. вніс пропозицію внести до проекту нового колективного договору, який має бути прийнятий у січні 2016 року, пункт про фінансування дитячого оздоровлення, а також на придбання новорічних дитячих подарунків, санаторне лікування працівників.

В результаті зустрічі делегатами роботу профспілкового комітету товариства за період 2010-2014 рік, роботу адміністрації та профспілкового комітету товариства по виконанню колективного договору за 2014 рік було визнано задовільною, акт перевірки виконання колективного договору за 2014 рік затверджено.

 

Закрыть