Заголовок сторінки

Повідомлення про відміну проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», які скликалися на 25 квітня 2016 року

У зв’язку з порушенням термінів з організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», у ПАТ «Черкасиобленерго» відсутні правові підстави для проведення загальних зборів акціонерів, у зв’язку із чим річні загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», оголошені на 25 квітня 2016 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт» (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 23.03.2016р. за №52(4340); розміщено 23.03.2016 року в загальнодоступній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства) проводитись не будуть.

Т.в.о. Голови правління

ПАТ «Черкасиобленерго» С.О.Кузьмінська

Інформація щодо приєднань електроустановок

Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників
до електричних мереж за квартал 2016 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Перелік
інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

Кількість укладених договорів про
приєднання, шт.

216

31

1

-

Кількість виконаних
приєднань, шт.

336

22

0

-

Потужність
приєднання, кВт

2 549,9

3 322,4

0

-

Вартість будівництва за проектною документацією*,
тис. грн.

1 813,296

2 512,787

0,000

0,000

Фактична вартість будівництва*,
тис. грн.

1 659,612

2 367,819

0,000

0,000

Нарахована плата за приєднання*,
тис. грн.

2 007,958

3 200,096

0,000

0,000

Фактична плата за приєднання*,
тис. грн.

2 007,958

3 200,096

0,000

0,000

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн.

0,000

0,000

0,000

0,000

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*,
тис. грн.

0,000

0,000

0,000

0,000

Величина потужності відповідно до укладених договорів та виданих технічних умов (у тому числі, щодо тих приєднань, які фактично незавершені на момент розміщення інформації), кВт

13 440

50 652

10 200

-

* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

 

(код ЄДРПОУ – 22800735),місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» призначених на 25 квітня 2016 року об 11-30 годині за адресою: вул. Чкалова,1 м. Черкаси, (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (4340) від 23.03.2016р.) доповнено наступними питаннями:

16.Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.

17.Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.

 

Доповнення вноситься відповідно до положень ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера Фонду державного майна України, який володіє більше 5% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго».

Повідомлення про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України» від 11.04.2016р. за №65 (4353)

 

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15; 39-53-31

 

Т.в.о.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»                                         С.О.Кузьмінська

Закрыть