Заголовок сторінки

Навчальний тренінг на базі Навчально–Курсового Комбінату ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Навчальний тренінг на базі Навчально–Курсового Комбінату ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" У практичній діяльності ПТНЗ існує необхідність впровадження в навчальний процес тренінгів, здатних забезпечити ефективне спрямування процесу здобуття професійно–технічної освіти на майбутню професійну діяльність.

З цією метою 24 листопада 2016 року для учнів групи ЕМС–5 ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф. Короленка» був проведений навчальний тренінг «Експлуатація та повірка сучасних приладів обліку електричної енергії». Тренінг відбувся на базі навчально–курсового комбінату ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» з ініціативи викладача електротехнічних дисциплін Потягайло Тетяни Миколаївни. Тренерами та доповідачами були провідні фахівці товариства.

Під час тренінгу майбутні електромонтери ознайомились з будовою та принципом дії електронних лічильників «Енергоміра ЦЭ 6807Б»; навчились визначати несанкціоновані підключення електроприймачів поза приладами обліку; виконали практичні завдання з експлуатації та повірки приладів обліку електронергії.

Учні дізналися, що несанкціоновані підключення зазвичай виконуються без дотримання вимог ПУЕ, що несе небезпеку для життя та здоров’я споживачів. Внаслідок перевантаження та короткого замикання виходять з ладу трансформаторні підстанції, горять струмоприймачі та внутрішні електропроводки.

Усі учасники успішно пройшли навчальний тренінг та отримали нові ЗУН.

Навчальний тренінг на базі Навчально–Курсового Комбінату ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
Навчальний тренінг на базі Навчально–Курсового Комбінату ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
Навчальний тренінг на базі Навчально–Курсового Комбінату ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
Навчальний тренінг на базі Навчально–Курсового Комбінату ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"


ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧАМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ !

За ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 591 внесено зміни та доповнення до Правил користування електричною енергією для населення (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 із змінами) (далі - Правила).

Зміни до Правил 20 вересня 2016 року офіційно оприлюднені в «Офіційному віснику України» за № 72, ст. 2427 та Урядовому кур’єрі за № 176. Ці зміни набрали чинності з дня їх офіційного опублікування.

У відповідності з вимогами п.21 Правил передані побутовим споживачем та отримані у порядку, визначеному у договорі, та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів та першим числом календарного місяця.

Середньодобове споживання визначається виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими зняттями показів.

Таким чином, починаючи з жовтня 2016 року, всім побутовим споживачам у яких показ засобу обліку не вважається даними на перше число календарного місяця, в тому числі побутовим споживачам, які в установленому законодавством порядку мають право на пільги, ПАТ «Черкасиобленерго» буде донараховувати «середньодобове споживання». В наступному розрахунковому періоді «середньодобове споживання» донараховане в минулому періоді буде коригуватися (зніматися).

 

Розглянемо приклад:

Розрахунковий місяць – жовтень 2016 року (рисунок 1).

Попередній показ знятий 01.10.2016 - 100.

Поточний показ знятий 25.10.2016 - 560.

Середньодобове споживання становить - 19,17 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступного календарного місяця – 6 днів. Використання електроенергії на 01.11.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця, та становить – 115 кВт·год. Споживання електроенергії за жовтень 2016 року всього становить:

460 + 115 = 575 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить - 684,15 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт∙год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 475 кВт∙год. х 1,29 грн. = 612,75 грн.

 

Розрахунковий місяць – листопад 2016 року (рисунок 1).

Знімаємо донарахування електроенергії за жовтень 2016 року – 115 кВт.год.: 2 блок – 115 кВт.год. х 1,29 грн. = 148,35 грн.

Попередній показ знятий 25.10.2016 - 560.

Поточний показ знятий 25.11.2016 - 1900.

Середньодобове споживання становить – 43,23 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступного календарного місяця – 5 днів. Використання електроенергії на 01.12.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом календарного місяця, та становить – 216 кВт·год.Споживання електроенергії за листопад 2016 року всього становить:

1340+216=1556-115=1441 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить – 2133,98 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт·год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 385 кВт·год. х 1,29 грн. = 496,65 грн.

3 блок – 956 кВт·год. х 1,638 грн.= 1565,93 грн.
 
ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧАМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ !Рисунок 1 . Схема розрахунку побутового споживача за жовтень, листопад 2016 року.
 
 
 
Рахунок на оплату за електроенергію за жовтень 2016 року

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧАМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ !

 Рахунок на оплату за електроенергію за листопад 2016 року

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧАМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ !

Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств на ІV квартал 2016 року

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 ПОСТАНОВА

29.09.2016 №1678

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21.10.2016 за № 1374/29504

 Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств

Відповідно до статті 17¹ Закону України "Про електроенергетику", пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року №715, та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року №1421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1957/22269 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснюєдержавне регулювання у сфері енергетики, від 14 березня 2013 року №251), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1.Установити "зелений" тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:

з 01квітня2013року по 31грудня2014року – 1055,85коп/кВт·год (без податку на додану вартість (далі – без ПДВ));

з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 949,63 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 589,75 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 559,63 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 532,68 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 478,78 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 426,46 коп/кВт·год (без ПДВ).

2.Установити "зелений" тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію:

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року – 342,44 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 307,56 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 274,27 коп/кВт·год (без ПДВ).

3.Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2016 року № 1188 "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за № 1022/29152.

4.Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5.Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії Д.Вовк

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 04.11.2016, № 85, ст. 2805

Посвята в електрики

17 листопада 2016 року для першокурсників групи ЕМС–5 енергетичного напрямку ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф. Короленка»,за сприяння ПАТ "Черкасиобленерго", була влаштована «Посвята в електрики».


До дійства долучились педагоги та учні старших курсів груп ЕМС–3, ЕМС–4, ОАС–2. Голова методичної комісії енергетичного напрямку Тетяна Миколаївна Потягайло розповіла учням про історію виникнення Міжнародного дня студентів.


Першокурсники групи ЕМС–5 промовили клятву електрика, були окроплені «еліксиром знань», прийняли участь у веселих інсценівках та конкурсах, на «відмінно» продемонстрували знання основ електротехніки та фізики. На свято навіть завітали персонажі популярної кінострічки «Іван Васильович міняє професію», які виявили бажання стати електриками! Учень другого курсу групи ЕМС–3 Сергій Коршунов подарував присутнім авторську пісню «Ми – студенти!».

Під гучні оплески аудиторії винуватці свята пройшли «випробування» електричним струмом, отримали символічні дипломи «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»,«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» нульового розряду та «пуд» солі на добрі починання…


Навчальний заклад висловлює слова щирої подяки ПАТ "Черкасиобленерго" за допомогу в організації заходу та небайдуже ставлення до професійного зростання учнівської молоді!

Посвята в електрики
Посвята в електрики
Посвята в електрики
Посвята в електрики
Посвята в електрики
Посвята в електрики

Закрыть