Заголовок сторінки

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «Черкасиобленерго»

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ:22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://cherkasyoblenergo.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1/2017 від 13.02.2017 року):

 

1.припинено тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Кузьмінської Світлани Олександрівни з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" було призначено за рiшенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 17.04.2015 року). На посаді перебувала з 17.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

2.Самчука Олега Григоровичаобрано виконуючим обов'язки голови колегіального виконавчого органу ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до обрання голови колегіального виконавчого органу товариства відповідним органом управління. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор Чуднівського району електричних мереж, в.о.директора Житомирського району електричних мереж, директор Житомирського району електричних мереж, заступник комерційного директора зі збуту електроенергії, директор комерційний ВАТ ЕК "Житомиробленерго".

 

3.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Сазонової Олени Володимирівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05 листопада 2014 року) з 06.11.2014 року. На посаді перебувала з 06.11.2014 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

4.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Гушула Сергія Васильовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол №4 від 05.12.2014 року) з 08.12.2014 року. На посаді перебував з 08.12.2014 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

5.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Ганноцького Ігоря Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05 листопада 2014 року) з 06.11.2014 року. На посаді перебував з 06.11.2014 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

6.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Корчинського Віктора Валерійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 року. На посаді перебував з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

7.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Пушняка Анотолія Васильовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 року. На посаді перебував з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

8.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Гайворонської Наталії Петрівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 року. На посаді перебувала з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

Відповідно до вимог ст.59 ЗУ "Про акціонерні товариства" кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства. У відповідності до п.11.5 статуту ПАТ "Черкасиобленерго" члени правління призначаються Наглядовою радою строком на три роки. Кількість членів правління разом з головою правління складає сім осіб. Кількісний склад правління визначається статутом.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 05.04.2017 року в №65 (2570) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

В.о.Голови Правлiння                                                                                      Самчук О.Г.

06.04.2017 року

Страйк енергетиків триває

Другий день страйку 6 квітня 2017 року трудовий колектив Черкаського міського району електричних мереж ПАТ«Черкасиобленерго» розпочав на своїх робочих місцях, а вже о 13.00 працівники Товариства вирушили з пікетом до Придніпровського районного суду м. Черкаси, де мало відбутись слухання у справі колишньої виконуючої обов’язки голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлани Кузьмінської про поновлення її на посаді.

Метою пікету став протест колективу Товариства проти дій колишнього керівника та недопущення поновлення її на посаді.

Слід зазначити, що за проханням представника позивачки, надісланим до суду 5 квітня 2017 року в електронному вигляді, розгляд справи було перенесено судом на 27 квітня 2017 року.

Працівники Товариства вірять в справедливе правосуддя, та мають надію, що саме злагоджені дії трудового колективу ПАТ «Черкасиобленерго» допоможуть підприємству вийти із кризи та відновити його нормальну стабільну роботу.

Страйк енергетиків триває
Страйк енергетиків триває
Страйк енергетиків триває
Страйк енергетиків триває

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «Черкасиобленерго»

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://cherkasyoblenergo.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

На засіданні Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол № 6/2017 від 22.03.2017 року) зазначено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 21.03.2017 року по справі №757/15638/17-к Кузьмінську Світлану Олександрівну відсторонено від посади виконувача обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" строком на 2 місяці. Строк відсторонення від посади з 21.03.2017 року по 19.05.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" було обрано за рiшенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 17.04.2015 року). На посаді перебувала з 17.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 6/2017 від 22.03.2017 року) Самчука Олега Григоровича призначено членом правління та покладено виконання обов'язків особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – не визначено. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор Чуднівського району електричних мереж, в.о.директора Житомирського району електричних мереж, директор Житомирського району електричних мереж, заступник комерційного директора зі збуту електроенергії, директор комерційний ВАТ ЕК "Житомиробленерго".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 05.04.2017 року в №65 (2570) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

В.о.голови правлiння                                                                                         Самчук О.Г.

06.04.2017 року

До уваги споживачів!

В даний час договір на приймання коштів від фізичних осіб через каси банків, де населення може здійснювати оплату за спожиту електроенергію без додаткових комісій, укладений з ПАТ КБ "ПриватБанк".

Закрыть