Заголовок сторінки

Енергетики посилено працюють на Золотоніщині та Чорнобаївщині

Станом на сьогодні через буревій, який вихідними пройшов на Черкащині, без електрики залишаються 33 населені пункти. За останню добу черкаським енергетикам вдалося відновити електропостачання у 10-ти селах.
 
Усього знеструмлені 348 трансформаторних підстанцій. Нагадаємо, 1 липня ця цифра сягала 1700, а населених пунктів без світла налічувалося 181.
Для ліквідації поривів ліній електропередач у цих районах додатково працюють 12 бригад енергетиків. Усього по області у аварійних роботах задіяні 64 бригади, 204 фахівця та 64 одиниць техніки.
Енергетики посилено працюють на Золотоніщині та Чорнобаївщині

Енергетики посилено працюють на Золотоніщині та Чорнобаївщині

- Ми зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше подати напругу нашим споживачам. Крім того, це і наші надходження, - говорить голова правління ПАТ "Черкасиобленерго" Олег Самчук. - Бригади працюють зранку до вечора. Відбуваються оперативні наради, моніторинг ситуації, посилено працює кол-центр, ми тримаємо зв'язок зі споживачами. Просимо жителів до ситуації ставитися з розумінням.

Енергетики посилено працюють на Золотоніщині та Чорнобаївщині

Енергетики посилено працюють на Золотоніщині та Чорнобаївщині

Роботи ускладнює відсутність необхідних матеріалів. Енергетикам постраждалих районів надається організаційна допомога фахівців адміністрації товариства, оператовно підвозяться необхідні матеріали, відбувається координація роботи бригад.

Енергетики висловлюють співчуття з приводу загибелі Анатолія Конанчика

5 липня та трасі Канів-Чигирин-Кременчук у ДТП трагічно загинув разом із сім’єю заступник директора Черкаських магістральних електричних мереж Конанчик Анатолій Федорович.
Колектив ПАТ «Черкасиобленерго» висловлює співчуття рідним, близьким та колегам енергетика.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ 22800735),

місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, Придніпровський р-н,

м. Черкаси, 18136.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18000, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актова зала (вхід через прохідну).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 17.07.2017 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 17.07.2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 11.07.2017 року (станом на 24 годину).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

9. Про уповноваження позачерговими загальними зборами «Черкасиобленерго» особи для представництва інтересів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Новоторов Олександр Леонідович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лічильної комісії.

- Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

- Овденко Галина Володимирівна – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Проект № 1:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

Проект № 2:

1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»:

· голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

· бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

· для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

· прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

· питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

· питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

· направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

· для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

· для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

· у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект № 1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору наданий Фондом державного майна України).

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект № 2:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради Товариства (проект договору наданий Пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).

2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 17.07.2017р., підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.

8. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

Проект № 1:

Обрати, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Самчука Олега Григоровича.

Проект № 2:

1. Обрати Касіча Юрія Петровича тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича у якості тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

9. Про уповноваження позачерговими загальними зборами «Черкасиобленерго» особи для представництва інтересів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

Уповноважити цими позачерговими загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго» Попова Дмитра Сергійовича представляти інтереси акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

 

Інформаціяз проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано06.07.2017 року в №125 (2630) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Голова правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                                                                             О.Г.Самчук

З воріт "Черкасиобленерго" викрали прапори Нацкорпусу

Днями з воріт ПАТ "Черкасиобленерго" викрали прапори ПП "Національний корпус". З приводу цього на підприємстві розпочата службова перевірка. Стяги ж знову майорять біля прохідної.
Місцеві активісти впевнені, що не йдеться про хуліганство.
З воріт "Черкасиобленерго" викрали прапори Нацкорпусу

З воріт "Черкасиобленерго" викрали прапори Нацкорпусу

- Пов'зуємо це з тим, що з перших днів підтримали колектив підприємства, це, можливо, маленька "помста" за нашу позицію, - говорить активіст політичної сили. - Ми не могли допустити знищення такого великого підприємства, де працює майже 4 тисячі черкащан. Недаремно наше гасло - сила, добробут, порядок!

Нагадаємо, Нацкорпус підтримує енергетиків із квітня. Разом зі страйковими комітетами, бере участь у протестних акціях та зустрічах із посадовцями.
 
З воріт "Черкасиобленерго" викрали прапори Нацкорпусу

З воріт "Черкасиобленерго" викрали прапори Нацкорпусу

- Підтримка цього громадського формування була надзвичайно потужною, - додає заступник начальника економічної безпеки ПАТ Євгеній Лут. - Важливо, що хлопці нас підтримали не відразу, не гарячково, а лише тоді, коли проаналізували дії нового керівництва. Бо, по великому рахунку, як вони казали, їм було байдуже, хто обійматиме посаду голови правління, вони - за людей.
Саме активісти Нацкорпусу в один із критичних моментів страйкового періоду не допустили повернення корумпованого керівництва. 

Закрыть