Увага! Для коректного формування рахунків за спожиту електроенергію просимо надавати покази лічильників упродовж останніх двох робочих днів поточного та перших трьох робочих днів наступного місяця.
Описание Описание Описание Описание Описание
Інформація до новини
  • Переглядів: 589
  • Автор: t.yanenko
  • Дата: 15-10-2015, 11:59
15-10-2015, 11:59

Найменування депозитарної установи

Розділ: АКЦІОНЕРАМ » Депозитарна установа

Найменування депозитарної установи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"

Код за ЄДРПОУ - 36980202

Юридична адреса (місцезнаходження): 03143, м.Київ, вул. Метрологічна, 14Б, оф. 405

телефон: (044) 362-79-73

факс: (044) 339-99-73

e-mail: upr_f@upr.org.ua

Генеральний директор: Пехота Павло Миколайович

На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних паперiв, внесення змiн до реквiзитiв власникiв цiнних паперiв до укладення договору з власником. Строк дiї лiцензiї необмежений.

Адреса

18002

м.Черкаси

вул.Гоголя 285

тел: (0472)36-02-69

факс: (0472)36-02-63

E-mail: kanc@obl.ck.energy.gov.ua

Архів новин

Вересень 2017 (22)
Серпень 2017 (36)
Липень 2017 (37)
Червень 2017 (14)
Травень 2017 (25)
Квітень 2017 (18)
^