Заголовок сторінки

Протокол засідання

26 квітня 2017 року відбулося засідання страйкового комітету Черкаського міського РЕМу та адміністрації ПАТ "Черкасиобленерго". На ньому розглянули ряд важливих питань.

Протокол засідання - завантажити

Щодо затримок у виконанні послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

Щодо затримок у виконанні послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж
 
У відповідності до законодавства України на ПАТ «Черкасиобленерго» покладено обов’язки з безпечного, надійного та якісного постачання електричної енергії на території Черкаської області та з цією метою організації належного технічного обслуговування, ремонту та розвитку електричних мереж для забезпечення потреби споживачів в електричній енергії.

Однією з функцій товариства, у відповідності до Закону України «Про електроенергетику» є приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, як нових, так і збільшення потужності існуючих споживачів, внаслідок зміни технічних параметрів їх електроустановок. Приєднання електроустановок до електричних мереж здійснюється згідно Правил, затверджених постановою НКРЕ № 32 від 17.01.2013 року, у відповідності до яких приєднання до електричних мереж поділяється на стандартне та нестандартне приєднання. Плата за приєднання до електричних мереж визначається згідно Методики, затвердженої постановою НКРЕ №115 від 12.02.2013 року, у відповідності з якою плата за стандартне приєднання розраховується, як добуток замовленої потужності та відповідної ставки, яка щорічно затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Послуга з приєднання передбачає створення електропередавальною організацією технічної можливості для передачі у точку приєднання електроустановки замовника замовленої ним потужності, електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності. Для забезпечення нормативних показників якості електроенергії та надійного електропостачання виникає необхідність проведення певного обсягу робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж. Вартість цих робіт значно перевищує суму коштів, отриманих ПАТ «Черкасиобленерго» як плата за стандартне приєднання, внаслідок чого виникала необхідність запозичення додаткових коштів з інших джерел, але разом з цим за період 2015-2016 рр. товариством надано2735 послуг стандартного приєднання.

Рівень ставок плати за стандартне приєднання, які були затверджені НКРЕКП на 2015 та 2016 роки не забезпечував в повній мірі фінансування значного обсягу робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж для надання послуг стандартного приєднання, крім того скрутний фінансовий стан ПАТ «Черкасиобленерго» призвів до накопичення дефіциту коштів, необхідних для виконання в повному обсязі зазначених вище робіт.

На даний час адміністрація ПАТ «Черкасиобленерго» проводить необхідні заходи, направлені на забезпечення сталого фінансування, в тому числі і робіт, пов’язаних із наданням послуг стандартного приєднання. Просимо із розумінням поставитися до ситуації, що склалася і додатково зазначаємо, що всі заплановані роботи будуть проведені в повному обсязі із належною якістю.

ПОВІДОМЛЕННЯ для СПОЖИВАЧІВ щодо роботи Кол-центру

У зв"язку з проведенням технічних робіт 06.04.2017 року з 7:00 до 10:00 години ранку зв"язок із кол-центром ПАТ "Черкасиобленерго" буде відсутній.

До уваги споживачів!

Порядок продажу, обліку та проведення розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.

Відносини між побутовим споживачем електричної енергії та енергопостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності (далі – енергопостачальник), які пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунків за неї регулюються Порядком продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств (далі – Порядок), який затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 170 від 27.02.2014р. зі змінами, які внесені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) № 229 від 25.02.2016 р.) та Правилами користування електричною енергією для населення (далі – ПКЕЕН), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357 із змінами.
Відповідно до вимог пунктів 1.3, 1.4 Порядку, побутовий споживач має право встановлювати у своєму приватному домогосподарстві генеруючі установки, загальна величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією, та має право продавати енергопостачальнику вироблену електричну енергію за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством.

Енергопостачальник купує у побутового споживача електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП.

Для укладання договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом (додатку до договору про користування електричною енергією) побутовому споживачу необхідно:


1.Встановити генеруючу установку.

Встановлення елементів електричного обладнання генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства здійснюється побутовим споживачем відповідно до рекомендацій заводів-виробників цього обладнання, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання), та з дотриманням Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ).

Інверторне устаткування, не повинно погіршувати параметри якості електричної енергії енергопостачальника.

 

2. Після встановлення генеруючої установки Споживач письмово повідомляє про це директоракомерційного ПАТ «Черкасиобленерго» Заявою-повідомленнямза формою, наведеною вДодатку №1 .

Разом із Заявою-повідомленням Споживач надає:

— копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки, завірені Споживачем згідно з оригіналом, сертифікат відповідності на інвертор та фотоелектричні панелі або висновок «органу з сертифікації та оцінки відповідності», що вищезазначене обладнання не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, паспорт виробника, у тому числі на державній мові, а також, оформлені у встановленому порядку Протоколи випробувань та вимірювань заземлюючого пристрою та автоматики генеруючої установки, відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПТЕЕС);

— однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням певного типу інвертора, заповнену в двох примірниках за одним із варіантів наданої блок-схеми Додаток №2;

— однолінійну схему існуючого електропостачання за даною адресою;

— копії акту вводу в експлуатацію генеруючої установки, завірену Споживачем згідно з оригіналом, та ліцензії на проведення монтажних та випробувальних робіт (при наявності).

Після отримання заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки енергопостачальник має право вимагати, а Споживач повинен надати доступ уповноваженому представнику ПАТ «Черкасиобленерго» для здійснення перевірки генеруючої установки на відповідність її встановлення вимогам завода-виробника та нормативній документації. За результатами огляду енергопостачальником складається Акт технічного огляду встановленої форми.


3. За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень енергопостачальник протягом 3 робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку електричної енергії.


4. Після оплати послуг з улаштування вузла обліку енергопостачальник протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості влаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку.
Під час улаштування вузла обліку із побутовим споживачем укладається договір про купівлю-продаж електричної енергії, що вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або вітру генеруючими установками.

Побутовий споживач має право самостійно придбати засіб обліку електричної енергії, з переліку рекомендованих ПАТ «Черкасиобленерго».

 

Вимоги до мережевих інверторів для підключення сонячних батарейз можливістю генерації електричної енергії в мережі ПАТ «Черкасиобленерго».

Величина встановленої потужності генеруючої установки(номінальна потужність інверторного устаткування)не повинна перевищувати потужність дозволену до використання згідно умовдоговору про користування електричною енергією, і не повинна перевищувати 30 кВт.

Вихіднаномінальнанапруга інвертора:

·1-фазний — 240 В;

·3-фазний – 400В.

Частота – 50 Гц

Гранично-допустиме значення коефіцієнта викривлення сінусоідальності напруги для мережі 0,38 кВ не повинно перевищувати – 8%.

Повинна бути забезпечена автоматична синхронізація частоти та фази інвертора з живлячою мережею енергопостачальника.

Забезпечення захистом: у разі зникнення напруги у зовнішній мережі(відключення мережі), виходу величини напруги або частот за рівень допустимих значень, комутаційний пристрій адаптера повинен забезпечити вимкнення контактору зв’язку адаптера із зовнішньою мережею(anti-islanding). Максимальний час спрацювання захисту не повинен перевищувати 100 мс.

Інвертори для підключення сонячних батарей повинні забезпечувати відповідність показників якості електричної енергії, що генерується в мережу ПАТ «Черкаси-обленерго», вимогам ДСТУ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення».

 

Вимоги із забезпечення необхідних заходів безпеки при підключенні сонячних батарей з можливістю генерації в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго»

Обов’язковою умовою безпеки є встановлення комутаційногопристрою з видимим розривом (рубильник, роз’єднувач тощо) в точці приєднання генеруючих електроустановок споживача до зовнішньої мережі для можливості створення безпечних умов експлуатації генеруючої установки та електричної мережі ПАТ «Черкасиобленерго». Споживач зобов’язаний за вимогою уповноваженого представника енергопостачальника виконувати перемикання роз’єднувача для забезпечення від’єднання генеруючої установки від електричної мережі ПАТ «Черкасиобленерго».

 

Вимоги до улаштування розрахункового обліку електричної енергії побутового споживача, на об’єкті якого встановлена генеруюча установка:

Розрахунковий засіб обліку електричної енергії встановлюється у спеціальній виносній шафі обліку (ВШО) із забезпеченням вільного доступу до засобів обліку представника енергопостачальника.

Повинна бути забезпечена можливість візуального огляду ввідного кабелю від опори ПЛ- 0,4 кВ до виносної шафи обліку без порушення будівельних конструкцій та інтер’єрів.

Вимоги до шафи обліку:

- висота встановлення шафи 0,8 – 1,7 м від рівня підлоги (ґрунту);

- мінімальна відстань від стінок шафи обліку до лічильника повинна бути не менше 50 мм;

- забезпечення місць для можливості пломбування шафи обліку.

 

Багатофункціональний лічильник електричної енергії повинен забезпечувати облік активної електричної енергії у двох напрямках (прийом-видача), передачу даних за допомогою GSM/GPRS модему. Номінальний струм однофазних лічильників 5 (60) А, трифазних лічильників 5(100)А, номінальна напруга 220В (3х220/380 В), класс точності не гірше 1,0.

Перелік рекомендованих лічильників електричної енергії.

1. Однофазні електролічильники з вбудованим GSM/GPRS модемом типу Iskra ME382-M1 (виробник Iskraemeco, Словенія);

2. Трифазні електролічильники: SL 7000, ACE 6000 (Actaris, Шлюмберже) в комплекті з модемом Sparklet.

Відповідно до вимог ПУЕ та ПКЕЕ, перед лічильником за напрямком потоку потужності встановлюється ввідний автоматичний вимикач, номінальний струм якого відповідає дозволеній до використання потужності, згідно умов договору про користування електричною енергією.

Розрахункові засоби обліку електричної енергії встановлюються відповідно до вимог гл.1.5.ПУЕ, ПКЕЕН та проектних рішень.

Передбачається пломбування виносної шафи обліку, усіх елементів розрахункового обліку та дооблікових комутаційних апаратів.

У разі повідомлення побутовим споживачем про технічне переоснащення генеруючих установок, встановлених у приватному домогосподарстві, до яких повинні застосовуватись різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, на даному об'єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу, та окремий комерційний облік електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством.
 

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

Порядок встановлення багатотарифних лічильників електричної енергії та переходу на розрахунки за електричну енергію по тарифам диференційованим за періодами доби.

Споживачі електричної енергії мають право на вибір тарифу диференційованого за періодами доби при проведенні оплати за спожиту електричну енергію. Для цього споживачеві необхідно:

1) улаштувати облік електричної енергії, диференційований за періодами доби,

2) внести зміни до договору про постачання електричної енергії або договору про користування електричною енергією (далі – ДПЕ, ДКЕ) в частині проведення розрахунків за спожиту електричну енергію по тарифам диференційованим за періодами доби.

Перший етап:

1.1. Споживачеві необхідно звернутися з письмовою заявою про надання послуги з улаштування обліку електричної енергії, диференційованого за періодами доби та внесення змін до ДПЕ, ДКЕ в частині проведення розрахунків за спожиту електричну енергію по тарифам диференційованим за періодами доби до відповідного Району електричних мереж (далі – РЕМ), з яким у споживача укладений ДПЕ, ДКЕ.

1.2. Споживачеві необхідно отримати рахунок за надання послуг з улаштування обліку електричної енергії, диференційованого за періодами доби та провести його оплату.

1.3. Споживачеві необхідно придбати багатотарифний прилад обліку електричної енергії, із переліку рекомендованих енергопостачальником, та надати засіб обліку для проведення його параметризаціїдо відповідного РЕМ (перелік рекомендованих прилад обліку електричної енергії наведений в додатку 1). При цьому споживач має право, отримавши в РЕМ направлення на проведення параметризації, самостійно надати лічильник для проведення параметризації до Центрів проведення параметризації ПАТ «Черкаси-обленерго» , які знаходяться за адресами:

- м. Черкаси, вул. Благовісна, 166 ( І поверх, кабінет №1);

- м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 61 а (І поверх).

Згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,первинна параметризація багатотарифних лічильників електричної енергії для населення та одноразова зміна тарифних зон багатотарифних лічильників електричної енергії для населення, взятих на облік до 01 листопада 2015р.,здійснюється енергопостачальником одноразово безоплатно.У подальшому, при зміні тарифних зон за зверненням споживача, дана послуга сплачується споживачем згідно затверджених розрахунків.

Параметризація багатотарифних лічильників електричної енергії для юридичних споживачів здійснюється після оплати споживачем коштів, згідно затверджених розрахунків.

Після проведення параметризації приладу обліку електричної енергії видається протокол параметризації, який є додатком до паспорта лічильника та повинен зберігатись:

-один примірник у споживача,

-другий примірник у справі ДПЕ, ДКЕ.

Другий етап:

2.1. Після проведення споживачем оплати послуг з улаштування обліку електричної енергії, диференційованого за періодами доби та проведення параметризації приладу обліку, енергопостачальник забезпечує проведення заміни (встановлення) відповідного приладу обліку на об’єкті споживача. За результатами проведення робіт складається акт технічної перевірки, який підписується енергопостачальником та споживачем.

2.2. Відповідно до акту технічної перевірки та протоколу параметризації приладу обліку, енергопостачальник вносить зміни до відповідного ДПЕ, ДКЕ. Після підписання сторонами змін, які були внесені до ДПЕ, ДКЕ в частині проведення розрахунків, споживач зможе розраховуватись за спожиту електричну енергію по тарифам диференційованим за періодами доби.Перелік рекомендованих типів лічильників для улаштування диференційованого за періодами часу (багато тарифного) розрахункового обліку електричної енергії споживачів.

1. Розрахунковий облік електричної енергії на рівні напруги 0,23 кВ організовувати на базі електронних лічильників типу:

ACE2000 (Itron), Iskra ME162(172), Elgama GAMA 100, NР-06 (ADDAX), МТХ1 (Teletеc) , СТК-1, НІК 2102 (НІК 2104),

2. Розрахунковий облік електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ при дозволеній потужності електроустановки замовника до 60 кВт включно організовувати на базі електронних лічильників прямого включення типу:

ACE3000 (Itron), ACE6000 (Itron), Iskra MТ174, NР-06 (ADDAX), МТХ3 (Teletеc), СТК-3, НІК 2303.

3. Розрахунковий облік електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ при дозволеній потужності електроустановки замовника більше 60 кВт організовувати на базі електронних лічильників трансформаторного підключення типу:

SL7000(Itron), ZxD(Landis &Gyr), LZQJ(EMH), МТХ3(Teletеc)

4. Розрахунковий облік електричної енергії на рівні напруги вище 1000В організовувати на базі багатофункціональних електронних лічильників типу: SL7000 (Itron); ZxD (Landis&Gyr); LZQJ (EMH)

5. Розрахунковий облік електричної енергії при впровадженні систем ЛУЗОД (АСКОЕ) організовувати на базі багатофункціональних електронних лічильників трансформаторного підключення типу:

SL7000 (Itron),ZxD (Landis&Gyr), LZQJ (EMH)

та прямого включення типу ACE6000 (Itron)

6. Розрахунковий облік електричної енергії при впровадженні систем дистанційного зняття показань обліку на базі лічильників з PLC- модемами або ZigВее – модемами організовувати на базі багатофункціональних електронних лічильників типу:

NР-06(ADDAX), НІК , МТХ(Teletеc).

Про встановлення тарифів на елетроенергію що відпускається населенню (5 етап)

 

Тарифи (для населення) на період з 01 березня 2017 року

(5-й етап)

26 лютого 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з Постановою № 220 затвердила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення з 01 квітня 2015 року. Підвищення тарифів національний регулятор розбив на 5 етапів: 1 квітня 2015 – 31 серпня 2015, 1 вересня 2015 – 29 лютого 2016, 1 березня 2016 – 31 серпня 2016, 1 вересня 2016 – 28 лютого 2017, з 1 березня 2017.

 

Тарифна група Загальний 3-х зонні 2-х зонні
Ніч Пік Напівпік День Ніч
1 0,4 1,5 1 1 0,5
Населення, яке проживає в місті ( в т.ч. електроплити)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населення, яке проживає в сільській місцевості (в т.ч. електроплити)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками у місті  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня (включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками у сільській  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня(включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання у місті  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня (включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання незалежно від обсягів спож 90 36 135 90 90 45
Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання у сільській місцевості  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня (включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання незалежно від обсягів споживання 90 36 135 90 90 45
Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об`єднане шляхом створення юридичної особи,житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків 168 67,2 252 168 168 84
Гуртожитки (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним засобом обліку " 90 36 135 90 90 45
Гуртожитки (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним засобом обліку ") у сільській місцевості 90 36 135 90 90 45
Електроенергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замковопереговорних пристроїв, що належать власниикам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів 168 67,2 252 168 168 84
Електроенергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території 168 67,2 252 168 168 84
Електроенергія, яка витрачається для релігійних організацій (у частині споживання на комунально-побутові потреби) 168 0 0 0 0 0
               

 

Відповідно до пункту 21 Правил користування електричною енергією для населення просимо уточнити покази Вашого лічильника електроенергії станом на 28.02.2017, шляхом звернення в абонентський відділ РЕМ або в Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» за тел. (0472) 33-87-87 (ЦІЛОДОБОВО) та E-mail: callcenter@obl.ck.energy.gov.ua

Згідно Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого Постановою НКРЕ від 23.04.2012 №498 зі змінами, внесеними згідно Постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 221 «Про внесення зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію»,при багатозонному обліку до діючих тарифів застосовуються наступні коефіцієнти:

 

Двозонний тариф:

  • у нічні години (23:00 – 07:00) – 0,5;
  • у денний час (07:00 – 23:00) – 1.

 

Тризонний тариф:

  • у години пікових навантажень (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00) – 1,5;
  • у напівпіковий період (07:00 – 08:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00) – 1;
  • у нічні години (23:00 – 07:00) – 0,4.

 

Закрыть