Заголовок сторінки

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

№п/п

Назва нормативного документу

Лінк

1.

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

 

2.

Закон України «Про електроенергетику» N 575/97- ВР 16 жовтня 1997 року

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80

3.

Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.96 р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

4.

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» N 2480-VI від 9 липня 2010 року


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2480-17

5.

Закон України «Про енергозбереження» N 74/94-ВР від 01.07.1994 року


 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80

6.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» № 209 від 04.03.97 р.

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF

7.

Правила користування електричною енергією. Затверджено Постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. №28

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1034.245.13&nobreak=1

8.

Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені Постановою КМУ №1357 від 26 липня 1999 р.


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF

9.

Постанова НКРЕ № 498 від 23.04.2012 р. "Про затвердження Порядку застосування тарифіф на електроенергію"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0599-12

10.

 

Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015р.

відпускаєтся населенню"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-15

 

11.


Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією. Затверджено Постановою НКРЕ України № 562 від 04.05.06 р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-06

12.

Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, затверджений Постановою КМУ № 2052 від 26.12.2003 р.


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2052-2003-%D0%BF

13.

Наказ Міністерства палива та енергетики України № 322 від 21.06.03 р «Про затвердження Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів»


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0565-03

14.

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 N 258


 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06

15.

Постанова НКРЕ № 910 від 14.07.2006 р. «Про затвердження Порядку визначення плати за електроенергію побутовими споживачами, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1051-06

16.

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії. Затверджено Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 р. №299


 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0308-09

 17.

Постанова НКРЕКП від 27.02.2014 №170 в редакції постанови НКРЕКП від 25.02.2016 № 229 «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»

 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14

Закрыть