Заголовок сторінки

Бланки заяв та контактна інформація

ЗАЯВА про приєднання електроустановки - Для ПАТ "Черкасиобленерго"

Подання заяви про приєднання до електричних мереж

4.4.1. Замовник звертається до ОСР із заявою про приєднання електроустановки (електроустановок) певної потужності до електричних мереж системи розподілу (далі – заява про приєднання), типова форма якої наведена в додатку 3 до цього Кодексу.
У заяві замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання.
Замовник має право зазначити в заяві про приєднання графік уведення потужностей за роками (черги будівництва). У цьому випадку ОСР у технічних умовах повинен передбачити можливість приєднання потужностей замовника відповідно до запропонованого ним графіка (з урахуванням та обґрунтуваннями відповідно до державних будівельних норм та правил).
Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається замовником особисто або через уповноваженого належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний вебсайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.
4.4.2. У заяві про приєднання зазначаються відомості про:
1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
2) унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);
4) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;
5) індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);
6) код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.
До заяви про приєднання додаються такі документи:
1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;
3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);
6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).
Приєднання об’єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому порядку об’єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва.
У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:
1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);
2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);
3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.
Точка приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації має бути розташована на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.
У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:
1) копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;
3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).
У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 цього розділу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.
Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.
ОСР забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим Кодексом..
4.4.3. Наданій замовником заяві з додатками до неї відповідно до пункту 4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер:
у разі особистого подання заяви або через уповноваженого належним чином представника - у день подання (у тому числі) на копії заяви замовника, що надається замовнику, ставиться реєстраційний номер ОСР;
у разі направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів;
у разі направлення заяви в електронному вигляді - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів.
Реєстраційний номер заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо).
4.4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто замовником або через уповноваженого належним чином представника, ОСР приймає частину належним чином оформлених документів, надає замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв.
Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений пунктом 4.4.2 цієї глави, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання або дати надання замовником повного комплекту документів та/або усунення зауважень щодо належного оформлення документів, що додаються до заяви.
При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.
4.4.5. Номер заяви обліковується ОСР в окремому реєстрі. Реєстр заяв на приєднання ведеться в електронному та/або паперовому вигляді.
4.4.6. Для стандартного приєднання та нестандартного приєднання «під ключ» ОСР направляє замовнику в зазначений ним спосіб технічні умови на приєднання разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату плати за приєднання.
Для нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини замовником ОСР направляє замовнику в зазначений ним спосіб технічні умови на приєднання разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж за потужність та рахунком на оплату плати за приєднання за потужність згідно з умовами договору.
Рахунок на оплату має містити виключно вартість надання послуги з приєднання згідно з умовами договору.

Розподіл повноважень між структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» щодо укладання договорів про приєднання та видачі технічних умов:

   - при потужності електроустановок замовника до 35 кВт включно з напругою в точці
приєднання до 1000 В – структурні підрозділи та філії ПАТ «Черкасиобленерго»;

   - при потужності електроустановок замовника більше 35 кВт з напругою в точці
приєднання до 1000 В – ПАТ «Черкасиобленерго» (Відділ перспективного розвитку);

  - незалежно від потужності електроустановок замовника, при напрузі в точці приєднання
вище 1000 В – ПАТ «Черкасиобленерго» (Відділ перспективного розвитку).

Контактна інформація

для забезпечення реалізації принципу «єдиного вікна» для Замовника в організації взаємовідносин з приєднання електроустановок

 

Назва РЕМ

Контактні телефони

Електронна пошта

ПАТ «Черкасиобленерго»

в приміщенні Інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Черкасиобленерго»

39-52-46

 m.yatsun@obl.ck.energy.gov.ua

Черкаська міська філія ПАТ «Черкасиобленерго»

39-55-56, 43-15-89, 43-75-52

 pto_ckg00@obl.ck.energy.gov.ua

Смілянська міська філія відокремленого структурного підрозділу «Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(233) 4-04-22

 vtg_smg@obl.ck.energy.gov.ua

Уманські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0244) 4-68-26

 pov_umg@obl.ck.energy.gov.ua

Городищенська філія відокремленого структурного підрозділу «Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0234) 2-41-55

 pto_gr@obl.ck.energy.gov.ua

Драбівська філія відокремленого структурного підрозділу «Золотоніські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0238) 30-3-53

 vtg_db@obl.ck.energy.gov.ua

Жашківська філія ПАТ «Черкасиобленерго»

(0247) 6-12-47

 pto_js@obl.ck.energy.gov.ua

Відокремлений структурний підрозділ «Звенигородські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0240) 2-21-10

 vtg_zv@obl.ck.energy.gov.ua

Відокремлений структурний підрозділ «Золотоніські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0237) 5-23-66

 vtg_zl@obl.ck.energy.gov.ua

Кам’янська філія відокремленого структурного підрозділу «Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(232) 6-17-47

 vtg_km@obl.ck.energy.gov.ua

Канівська філія відокремленого структурного підрозділу «Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0236) 3-83-31

 pto_kn@obl.ck.energy.gov.ua

Катеринопільська філія відокремленого структурного підрозділу «Звенигородські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0242) 3-02-56

 vtg_kt@obl.ck.energy.gov.ua

Корсунь-Шевченківська філія відокремленого структурного підрозділу «Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0235) 2-57-62

 vtg_ks@obl.ck.energy.gov.ua

Лисянська філія відокремленого структурного підрозділу «Звенигородські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0249) 6-15-62

 vtg_ls@obl.ck.energy.gov.ua

Маньківська філія ПАТ «Черкасиобленерго»

(0248) 6-22-02

 pto_mk@obl.ck.energy.gov.ua

Монастирищенська філія ПАТ «Черкасиобленерго»

(0246) 2-38-11

 vtg_mn@obl.ck.energy.gov.ua

Смілянська філія відокремленого структурного підрозділу «Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(233) 9-17-58

 vtg_sm@obl.ck.energy.gov.ua

Тальнівська філія відокремленого структурного підрозділу «Звенигородські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0231) 3-09-68

 vtg_tn@obl.ck.energy.gov.ua

Христинівська філія ПАТ «Черкасиобленерго»

(0245) 2-27-41

 vtg_ht@obl.ck.energy.gov.ua

Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

39-52-14, 32-08-66

 pto_ck@obl.ck.energy.gov.ua

Чигиринська філія відокремленого структурного підрозділу «Черкаські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0230) 2-55-61

 vtg_cg@obl.ck.energy.gov.ua

Чорнобаївська філія відокремленого структурного підрозділу «Золотоніські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0239) 2-38-86

 vtg_cb@obl.ck.energy.gov.ua

Шполянська філія відокремленого структурного підрозділу « Звенигородські енергетичні районі мережі» ПАТ «Черкасиобленерго»

(0241) 5-38-12

 vtg_sp@obl.ck.energy.gov.ua

 

Закрыть