Заголовок сторінки

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04 травня 2018 року – на дату складання переліку акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Черкасиенергозбут», що утворюється в результаті виділу з ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 30.05.2018 року:

Загальна кількість простих іменних акцій -148393 332 шт.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -147716 881 шт.

Закрыть