Заголовок сторінки

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на 03 квітня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03 квітня 2019 року – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 09.04.2019 року:

Загальна кількість простих іменних акцій - 148 393 332 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 147 730 136 штук
Закрыть