Заголовок сторінки

Перелік документів, що має надати акціонер

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

На виконання  п. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

       Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня  2019 року,  акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:

• акціонер-фізична особа: паспорт;
• представник акціонера – фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України;
• керівник акціонера-юридичної особи – паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;
• представник акціонера-юридичної особи – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на 22 лютого 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 лютого 2019 року  –  на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 09.04.2019 року:

Загальна кількість простих іменних акцій  -  148 393 332 шт.
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  -  147 730 136 шт.

До уваги акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»!

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів 
ПАТ «Черкасиобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: 18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 09.04.2019 року, з 10 години 00 хвилин  до 11 години 00 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 09.04.2019 року об 11 годині 30 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 03.04.2019 року (станом на 24 годину).

Закрыть