Заголовок сторінки

Шановні акціонери!

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства

«Черкасиобленерго»!

Доводжу до вашого відома, що арбітражним керуючим, розпорядником майна ПАТ «Черкасиобленерго» не погоджено реорганізацію ПАТ «Черкасиобленерго», шляхом виділу нового акціонерного товариства ПрАТ «Черкасиенергозбут», на виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку вертикально інтегрованого суб’єкту господарювання та вжиття заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання.

При цьому повідомляю, що органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) і ліквідацію боржника.

Таким чином, вважаю недоцільним проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «Черкасиенергозбут», призначених на 30.05.2018року.

Голова Правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                                        О.Г.Самчук

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04 травня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04 травня 2018 року – на дату складання переліку акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Черкасиенергозбут», що утворюється в результаті виділу з ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 30.05.2018 року:

Загальна кількість простих іменних акцій -148393 332 шт.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -147716 881 шт.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04 травня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04 травня 2018 року – на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 30.05.2018 року:

Загальна кількість простих іменних акцій -148393 332 шт.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -147716 881 шт.

Закрыть