Заголовок сторінки

Проєкти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29.04.2020 року

Проєкти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29.04.2020 року

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29.04.2020

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29.04.2020

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Закрыть