Заголовок сторінки

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20 березня 2020 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на 20 березня 2020 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20 березня 2020 року – на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29 квітня 2020 року:

Загальна кількість простих іменних акцій - 148 393 332 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 147 730 336 штук

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Закрыть