Заголовок сторінки

Повідомлення про заміну членів Наглядової ради - представників акціонера.

Повідомлення про заміну членів Наглядової ради - представників акціонера.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на 03 квітня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03 квітня 2019 року – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 09.04.2019 року:

Загальна кількість простих іменних акцій - 148 393 332 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 147 730 136 штук

Закрыть