Заголовок сторінки

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 
 
 Дата публікації
 Тип інформації  Файли  Дія
 10.04.2019 13:34  Повідомлення про виникнення особливої інформації  signature.p7s  Переглянути
    16.08.2019 09:53  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента    signature.p7s     Переглянути
 06.12.2019 09:25 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   signature.p7s  Переглянути
 23.01.2020 13:25 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   signature.p7s    Переглянути
 12.05.2021 16:10 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   signature.p7s
Report.xml
 Переглянути 
 12.05.2021 16:15  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради  signature.p7s
Report.xml
 Переглянути 
 14.05.2021 09:20  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   signature.p7s
Report.xml
 Переглянути 
 14.05.2021 9:30  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради  signature.p7s
Report.xml
 Переглянути 
 17.05.2021 13:50  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів   signature.p7s
Report.xml
 Переглянути 
1.06.2022 9:30 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента signature.p7s
Report.xml
 Переглянути 
16.06.2022 15:00 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента signature.p7s
Report.xml
Переглянути 
19.07.2022 14:00 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента signature.p7s
Report.xml
Переглянути 
5.10.2022 9:00 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22800735_02.09.2022.pdf.asice
Report.xml
Переглянути 
29.12.2022 11:00 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22800735_28.12.2022.pdf.asice
Report.xml
 Переглянути  

Повідомлення про виникнення особливої інформації

За рішенням Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №22/2017 від 17.10.2017 року) обрано персональний склад правління ПАТ "Черкасиобленерго".

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
 
І. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cherkasyoblenergo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

До складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" Богатиря Василя Михайловича обрано за рішенням позачергових ЗЗА ПАТ "Черкасиобленерго"(протокол №4/2017 від 17.07.2017р.). Головою НР обрано на засіданні НР 31.07.2017 року (протокол №18/2017). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". Строк, на який призначено особу - до наступних річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими ЗЗА товариства 17.07.2017р.). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ "УкрЕСКо".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 03.08.2017 року в №145(2650) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова Правлiння                                                                                                                                   Самчук О.Г.

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ:22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://cherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №4/2017 від 17.07.2017р.) припинено повноваження Наглядової ради в повному складі, а саме:

 

1. Богатиря Василя Михайловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 10-11.10.2016 року (протокол №1). Головою Наглядової ради був обраний на засіданні Наглядової ради 01.12.2016року (протокол №1/2016). На посаді члена Наглядової ради перебував 9 місяців 6 днів, в тому числі на посаді Голови Наглядової ради - 7 місяців 16 днів.

 

2. Єсипенко Людмили Миколаївни - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. До складу Наглядової ради Товариства була обрана за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 10-11.10.2016 року (протокол №1). На посаді члена Наглядової ради перебувала 9 місяців 6 днів.

 

3. Сачівка Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 10-11.10.2016 року (протокол №1). На посаді члена Наглядової ради перебував 9 місяців 6 днів.

 

4. Денисенка Віталія Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 10-11.10.2016 року (протокол №1). На посаді члена Наглядової ради перебував 9 місяців 6 днів.

 

5. Уманської Олени Петрівни - представника акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами", як члена Наглядової ради (протокол №4/2017 від 17.07.2017року) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,00000067% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". Повноважень члена Наглядової ради було набуто на підставі повідомлення акціонера ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРІСІ 233821) та є власником 23,9885% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго") про замінупредставника - члена Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго", отриманого товариством 02.12.2016 року. На посаді члена Наглядової ради перебувала 7 місяців 15 днів.

 

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №4/2017 від 17.07.2017 року):

 

1. Богатиря Василя Михайловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 17.07.2017 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ "УкрЕСКо". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.

 

2. Єсипенко Людмилу Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 17.07.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: Фонд державного майна України (заступник начальника відділу, головний спеціаліст). Акціонер - юридична особа, представником якої є Єсипенко Л.М., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.

 

3. Денисенка Віталія Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 17.07.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: Фонд державного майна України (заступник начальника відділу); Київська міська рада (заступник начальника управління – начальник відділу); помічник-консультант народного депутата України; ТОВ "Інвестиційна бізнес група «Денікс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денікс Бразерс Груп» (директор); ТОВ "РСГП "Столичний" (начальник юрвідділу).. Акціонер - юридична особа, представником якої є Денисенко В.М., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.

 

4. Сачівка Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 17.07.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: Фонд державного майна України (заступник директора Департаменту, начальник Управління). Акціонер - юридична особа, представником якої є Сачівко А.І., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.

 

5. Уманську Олену Петрівну - представника акціонера ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРІСІ 233821) та є власником 23,9885% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго"). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,00000067% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 17.07.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: начальник корпоративного відділу ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"; директор ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"; генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.

 

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №4/2017 від 17.07.2017 року) Самчука Олега Григоровича обрано, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегіального Виконавчого органу ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк, визначений статутом товариства. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор комерційний ВАТ ЕК "Житомиробленерго"; в.о. голови правління ПАТ "Черкасиобленерго", голова правління ПАТ "Черкасиобленерго".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 20.07.2017 року в №135(2640) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Голова Правлiння                                                                                                                        Самчук О.Г.

 

 

 

Закрыть