Заголовок сторінки

   

 

Розподіл електричної енергіїтранспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії.
Система розподілусистема ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що використовується для розподілу електроенергії.
Оператор системи розподілуюридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.
Користувачі системи розподілу (далі - користувачі системи)фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, або юридичні особи, які відпускають або приймають електричну енергію до/з системи розподілу або використовують системи розподілу для розподілу електричної енергії.
  КСР визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини оператора систем розподілу та користувачів системи та замовників послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.
  ПРРЕЕ регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з оператором системи розподілу.
  Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між ОСР та Користувачем відповідно до цього Кодексу. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії визначає зобов’язання ОСР забезпечити розподіл електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності за тарифами, що встановлюються Регулятором.
Договір про надання послуг з розподілу електроенергіїдомовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем (в тому числі споживач і постачальник). (укладання такого договору є обов'язковим та першочерговим для того, щоб споживати електроенергію)
  Усі споживачі (непобутові та побутові), електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, та усі електропостачальники, які хочуть мати право на доступ до мереж ОСР, зобов’язані укласти договір про надання послуг з розподілу електричної енергії.
  Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР і споживачем  та  між ОСР і електропостачальником укладаються відповідно до умов ПРРЕЕ.
  Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за формою договору, що є додатком 3 до ПРРЕЕ.
  Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за ініціативою споживача або оператора системи, як правило, укладається шляхом приєднання споживача до розробленого оператором системи розподілу договору за заявою-приєднанням, яку необхідно підписати споживачу, на умовах складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу.
  За ініціативою однієї із сторін договір споживача про розподіл електричної енергії оформлюється в паперовій формі.
  У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про припинення розподілу електричної енергії на його об’єкт.
 
Закрыть