Заголовок сторінки

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


№п/п

Назва нормативного документу

Лінк

1.

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

 

2.

Закон України «Про електроенергетику» N 575/97- ВР 16 жовтня 1997 року

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80

 3.

Постанова НКРЕКП України від 14.03.2018 №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18

 4.

Постанова НКРЕКП України від 14.03.2018 №311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії» 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18 

 5.

Постанова НКРЕКП України від 14.03.2018 №310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу» 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18 

 6.

Постанова НКРЕКП України від 14.03.2018 №309 «Про затвердження Кодексу систем передачі» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18 

7.

Постанова НКРЕКП України від 14.03.2019 №308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18

8.

Постанова НКРЕКП України від 14.03.2019 №307 «Про затвердження Правил ринку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18

9.

Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.96 р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

10.

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» N 2480-VI від 9 липня 2010 року 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2480-17

11.

Закон України «Про енергозбереження» N 74/94-ВР від 01.07.1994 року 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80

12.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» № 209 від 04.03.97 р.

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF

13.

Правила користування електричною енергією. Затверджено Постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. №28

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1034.245.13&nobreak=1

14.

Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені Постановою КМУ №1357 від 26 липня 1999 р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF

15.

Постанова НКРЕ № 498 від 23.04.2012 р. "Про затвердження Порядку застосування тарифіф на електроенергію"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0599-12

16.

 

Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015р."Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускаєтся населенню"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-15

 

17.


Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією. Затверджено Постановою НКРЕ України № 562 від 04.05.06 р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-06

18.

Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, затверджений Постановою КМУ № 2052 від 26.12.2003 р. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2052-2003-%D0%BF

19.

Наказ Міністерства палива та енергетики України № 322 від 21.06.03 р «Про затвердження Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0565-03

20.

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 N 258

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06

21.

Постанова НКРЕ № 910 від 14.07.2006 р. «Про затвердження Порядку визначення плати за електроенергію побутовими споживачами, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1051-06

22.

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії. Затверджено Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 р. №299

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0308-09

 23.


Постанова НКРЕКП від 27.02.2014 №170 в редакції постанови НКРЕКП від 25.02.2016 № 229 «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств» 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14

24.

Постанова НКРЕКП від 16.11.2018 №1447 Про видачу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом

http://www.nerc.gov.ua/?id=36044

Закрыть