Заголовок сторінки

16 грудня 2020 року проводяться зимові режимні виміри електричних навантажень на електростанціях і підстанціях виробників, оператора системи розподілу, оператора системи передачі та в електроустановках споживачів для площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50 000 кВт.год. та більше.Організація проведення вимірів електричного навантаження в режимний робочий день, обробка їх результатів та складання відповідних звітів здійснюється згідно з вимогами Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2008 р. №7 та зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 06.02.2008 р. за №84/14775 (із змінами та доповненнями).

Результати проведених вимірів електричної потужності за режимний день використовуються для прогнозування попиту на обсяги електричної потужності, для складання графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів, спеціальних графіків аварійного відключення електричної енергії, графіків погодинного відключення електроенергії, а також для складання прогнозних балансів електричної енергії та потужності.

Результати проведених вимірів реактивних навантажень у режимний день використовуються для розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності в точках живлення конкретних споживачів.

Споживачі проводять виміри погодинного активного та реактивного навантаження в режимний день незалежно від режиму роботи власних електроустановок, виникнення аварійних та інших непередбачених ситуацій, що призвели до зниження електроспоживання.

За наявності у споживачів розрахункових автоматизованих систем обліку електроенергії погодинні електричні навантаження у протоколах вимірів заповнюються за даними, зафіксованими АСКОЕ.

Враховуючи вищевикладене, ПАТ "Черкасиобленерго" звертається з проханням до всіх споживачів, які залучені до проведення зимових режимних вимірів:
- провести зимові режимні виміри відповідно з вимогами Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день;
- надавати працівникам ПАТ "Черкасиобленерго" належний доступ до електроустановок;
- своєчасно надати до відокремлених структурних підрозділів Товариства заповнені відповідні бланки звітів по режимних вимірах, проведених 16 грудня 2020 року;
- надати разом із результатами вимірів письмове пояснення щодо причин, у разі відхилення добового споживання електричної енергії або споживання активної електричної потужності у години контролю максимуму навантаження ОЕС України понад 10% від даних аналогічного виміру в минулому році.

Проведення споживачами вимірів електричного навантаження у режимний день та надання оператору системи розподілу достовірної інформації про результати вимірів у встановлені цим Порядком строки забезпечується керівниками споживачів.

Відповідні бланки звітів по режимних вимірах для заповнення Ви можете роздрукувати тут:

- протокол вимірів №1 добового активного електричного навантаження (додаток 5);

- зведена відомість результатів вимірів активного електричного навантаження (додаток 6);

- протокол вимірів №2 добового споживання та генерації реактивної потужності (додаток 7);

- зведена відомість результатів вимірів споживання та генерації реактивної потужності (додаток 8);

- протокол вимірів №3 фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок (додаток 9);

- зведена відомість результатів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів (додаток 10);

- зведена відомість по режимних вимірах (із додатків 6, 8,10);

- добовий графік активного та реактивного електричного навантаження (додаток 11);

- відомість потужностей компенсувальних установок споживачів (додаток 12);

- зразок пояснення споживача про відхилення;

- пам'ятка споживачу.

У разі виникнення питань, просимо звертатися до відділу розподілу і контролю електроенергії ПАТ "Черкасиобленерго" за телефоном 39-52-24.

Дякуємо за співпрацю та розуміння.
Адміністрація ПАТ "Черкасиобленерго"

Закрыть