Заголовок сторінки

До уваги непобутових споживачів, які приєдналися до публічного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та оплачують за надання послуг з розподілу електричної енергії безпосередньо ПАТ "Черкасиобленерго".

Відповідно до вимог розділу 2.4. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312, обсяги очікуваного споживання, надані непобутовими споживачами, повинні об'єктивно відображати прогнозоване споживання електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів споживання у відповідних  періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.
 
У договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) та приєднаної потужності, які визначаються виходячи з проектних рішень та потужності наявних у споживача струмоприймачів. Дозволена (договірна) потужність  - максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь - який час за кожним об'єктом споживача відповідно до умов договору споживача про розподіл електричної енергії.
 
Оплата послуг з розподілу електроенергії відповідно Додатку №4 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати не пізніше останнього робочого дня розрахункового періоду, що передує найближчому наступному розрахунковому періоду (тобто до 01 числа календарного місяця) в сумі, яка визначається згідно прогнозованих обсягів на основі:
- фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за відповідний попередній період минулого року;
- фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за попередній період поточного року;
- очікуваних значень обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період поточного року згідно додатку 10 до цього договору.
 
Пріоритетним значенням прогнозованого обсягу для розрахунку суми оплати являється той обсяг, який є найбільшим.
 
Як подати заяву щодо зміни величини споживання електроенергії, якщо надані на 2019 рік, очікувані обсяги споживання електричної енергії об'єктивно не відображають прогнозоване споживання електричної енергії?
 
Для того, щоб збільшити обсяги очікуваного споживання електричної енергії, споживачу достатньо звернутися до відокремленого структурного підрозділу ПАТ "Черкасиобленерго" з заявою щодо збільшення обсягів споживання (розподілу) електричної енергії на розрахунковий період, отримати рахунок за надання послуг з розподілу електричної енергії та оплатити.  
 
Для того, щоб зменшити обсяги очікуваного споживання електричної енергії, споживачу також необхідно звернутися із заявою до відокремленого структурного підрозділу ПАТ "Черкасиобленерго" щодо зміни очікуваних величин споживання електричної енергії. Заява обов’язково має містити обгрунтування необхідності змін заявлених  очікуваних обсягів споживання електричної енергії. Заяву на зменшення попередньо встановлених очікуваних обсягів споживання електричної енергії розглядає група розподілу та контролю електричної енергії ПАТ "Черкасиобленерго" та надає дозвіл відокремленому структурному підрозділу на зміну обсягу споживання електричної енергії споживачу і видачу рахунку за надання послуг з розподілу електричної енергії  на зменшений обсяг. У разі необгрунтованого пояснення споживача щодо зменшення очікуваних обсягів споживання електричної енергії, або надання недостовірних даних щодо прогнозованого споживання електричної енергії, споживачу надається відмова відокремленим структурним підрозділом. 
 
Для того, щоб збільшити або зменшити обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2019 рік (у разі якщо споживач припинив виробничу діяльність, або навпаки відновлює виробництво, відбулися значні зміни в технологічному процесі, тощо), споживачу необхідно звернутися до відокремленого структурного підрозділу з обгрунтованою заявою щодо зміни очікуваного споживання електричної енергії, надати додаток №10 "Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії Споживачем та іншими учасниками роздрібного ринку" в двох примірниках та укласти додаткову угоду до публічного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. 
 
Разом з тим, ПАТ "Черкасиобленерго" звертається до вас з проханням щодо недопущення заборгованості за надання послуг з розподілу електричної енергії.
 
 
Дякуємо за розуміння.  З повагою адміністрація ПАТ "Черкасиобленерго".
Закрыть