Заголовок сторінки

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила Постанову "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання" № 375 від 12.06.2018 р. (у редакції постанови НКРЕКП від 12.08.2020р. №1550).

Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання і регулює відносини, пов’язані із електропостачанням відповідно до загальних та гарантованих стандартом якості, захистом прав споживачів та наданням енергопостачальником або оператором системи розподілу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж).

Оператор системи розподілу надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг:

Шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за надання послуг з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач;
Шляхом урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з електропостачальником у випадках якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостачальник.

Електропостачальник зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату електричної енергії або в «Особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному веб-сайті електропостачальника, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач, оператор системи розподілу зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату послуг з розподілу електричної енергії або в «Особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному веб-сайті ОСР, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР не надається у випадках:
• Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг було спричинено доведеними:
• Форс-мажорними обставинами;
• Діями споживача або третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах або недотримання показників якості електричної енергії;
• Застосування заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживання електричної енергії та потужності у випадках, передбачених Кодексом системи розподілу;
• При запланованих перервах в електропостачанні з попередженням споживачів у встановленому чинним законодавством порядку, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачено інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/ або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами;
• У разі відмови споживача у письмовому вигляді від отримання компенсації.

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання та сум виплачених компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання.

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарнатованих стандартів якості надання послуг ПАТ "Черкасиобленерго" за 2019 рік.

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарнатованих стандартів якості надання послуг ПАТ "Черкасиобленерго" за 2020 рік. 

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарнатованих стандартів якості надання послуг ПАТ "Черкасиобленерго" за 2021 рік. 

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарнатованих стандартів якості надання послуг ПАТ "Черкасиобленерго" за 2022 рік.  

Звертаємо увагу, що при здійсненні виплати компенсації споживачам, ПАТ «Черкасиобленерго» буде вживати всіх заходів з метою виконання норм чинного законодавства України, в т.ч. по відношенню до споживачів/замовників, зокрема, в частині дотримання вимог податкового законодавства.

Заява про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання

Закрыть