Заголовок сторінки

Як розраховуються за електричну енергію садові товариства?

Садові товариства створюються відповідно до вимог Закону України «Про об’єднання громадян», і визначаються, як добровільне об’єднання громадян для організації колективного саду та городництва, які зареєстровані в органах державної влади і мають статус юридичної особи. Такі товариства діють на підставі статуту (положення), набувають права власності на кошти та інше майно, набуте від вступних та членських внесків.

Електрична енергія продається юридичною особою – постачальником електричної енергії іншій юридичній особі – зокрема садовому товариству на межі балансової належності електричних мереж зазначених суб’єктів взаємовідносин. Відносини між юридичними особами – споживачем та постачальником електричної енергії регламентуються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.06.96 №28 у редакції постанови НКРЕ від 4 лютого 2010 року №105 (далі – Правила).

Для розрахунків за спожиту електричну енергію між енергопостачальником та садовим товариством, укладається договір про постачання електричної енергії, умовами якого передбачаються розрахунки за загальним лічильником електричної енергії. Товариство має власні електричні мережі і розподільчі пристрої, які є колективною власністю і мають утримуватись за рахунок усіх членів садівничого товариства.

Відповідно до Правил на споживача покладено обов’язок оплачувати обсяги електричної енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та погоджених споживачем актів про порушення Правил та умов договору. Таким чином, обов’язок з оплати електричної енергії, яку постачає постачальник електричної енергії для потреб садового товариства, несе садівниче товариство в особі правління товариства або уповноваженої загальними зборами товариства особи, тощо (відповідно до статуту садового товариства).

Згідно п. 2.1 Постанови НКРЕ від 23.04.2012 року за № 498 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію» (далі Порядок) встановлено, що «До категорії населення відносяться фізичні особи (громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах, гуртожитках; для потреб особистих підсобних господарств, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та боксів».

Садове товариство відноситься до категорії «населення».

Тарифи на електричну енергію для населення встановлені та затверджені Постановою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі НКРЕ) №497 від 23.04.2012 року (зі змінами). Пунктом 2 Постанови зазначено «Електроенергія, що відпускається населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків відпускається за тарифом 36,48 коп. за 1кВт*год (в тому числі ПДВ 6,08 коп.)».

Відповідно до положень пункту 1.2 ПКЕЕ, населений пункт - юридична особа-споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.

Згідно із пунктом 12.3 ПКЕЕ населений пункт на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору.

Так, пунктом 12.4 ПКЕЕ встановлено, що закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом щодо обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту.

Крім того, звертаємо увагу членів садових товариств (далі - СТ) на той факт, що загальний прилад обліку, встановлений на межі балансової належності між енергопостачальником та СТ, крім електричної енергії, спожитої усіма членами СТ, враховує витрати електричної енергії в елементах мереж (нагрів елементів мереж, контактних з'єднань тощо), споживання електричної енергії на загальні потреби СТ (освітлення вулиць, роботу насосів, електроспоживання контори тощо), а також безоблікове споживання електричної енергії окремими членами СТ. Таким чином, сумарне споживання за показами індивідуальних лічильників окремих членів СТ завжди буде меншим від споживання, зафіксованого загальним приладом обліку. Оскільки СТ має розраховуватися за загальним приладом обліку, згадана різниця розподіляється між членами СТ. Порядок розподілу знаходиться у виключній компетенції СТ (відповідно до Статуту).

Таким чином, садове товариство (населений пункт) є споживачем електроенергії - юридичною особою, що закуповує електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок всього товариства (населеного пункту), зокрема для забезпечення електричною енергією членів садового товариства (споживачів населеного пункту).

При цьому всі питання щодо умов використання електричної енергії членами СТ та розрахунків за неї регулюються установчими документами товариства.

Додатково повідомляємо, що особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ.

Чи можливе переведення мешканців відомчих житлових будинків та гуртожитків на прямі розрахунки за спожиту електроенергію?

Останнім часом актуальною проблемою є те, що мешканці відомчих будинків розраховуються за електроенергію з балансоутримувачем на підставі показників загальнобудинкового обліку, а балансоутримувач в свою чергу розраховується за спожиту електроенергію з ПАТ «Черкасиобленерго» на підставі укладених договорів на постачання електроенергії. Товариство не має договорів з мешканцями житлових будинків відомств.

Розрахунки за спожиту електричну енергію мешканцями відомчих будинків здійснюється власниками відомчих будинків згідно з договорами на постачання електричної енергії, укладеними між відомством та ПАТ „Черкасиобленерго”. Мешканці відомчих будинків в свою чергу розраховуються за спожиту електроенергію із власником відомчого будинку.

В першу чергу це відбивається на витратах мешканців. Тарифи для категорії споживачів „населений пункт”, до яких відносяться споживачі будинків із загальнобудинковим обліком, є вищими, ніж тарифи для категорії споживачів „населення”.

Мешканці відомчих будинків, в яких відсутній поквартирний облік електроенергії, розраховуються за електроенергію з балансоутримувачем (власником) будинку за тарифами для категорії споживачів „населений пункт”
(п.2.1 Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затверджений Постановою НКРЕ України від 10.03.99р. № 309 з подальшими змінами та доповненнями, надалі — Порядок).

Згідно з п.2.2 Порядку, відпуск електроенергії споживачам категорії „населений пункт” (крім гуртожитків сімейного типу) проводиться за тарифом 36,48 коп. з ПДВ за 1 кВт/год.

Для порівняння: для споживачів категорії „населення” встановлені тарифи 28,02 коп. з ПДВ за 1 кВт/год спожитої електроенергії до 150 кВт/год на місяць, і 36,48 коп. з ПДВ за 1 кВт/год — електроенергія, спожита понад 150 кВт/год на місяць.

Відомства не завжди виконують свої договірні обов’язки щодо розрахунків за спожиту електричну енергію і ПАТ «Черкасиобленерго», згідно з чинним законодавством України зобов’язане проводити заходи щодо припинення електропостачання боржникам. В цьому випадку страждають мешканці відомчих будинків та особливо гуртожитків, які справно сплачують за спожиту електроенергію відомству (балансоутримувачу).

Вихід з цієї ситуації є – це проведення розпуску загальнобудинкового обліку електричної енергії і переведення мешканців відомчих та колишніх відомчих житлових будинків на прямі розрахунки за спожиту електроенергію з ПАТ «Черкасиобленерго», яке здійснюється на підставі Правил користування електричною енергію та Правил користування електричною енергією для населення. Проведення розпуску загальнобудинкового обліку електроенергії й облаштування поквартирного обліку електроенергії здійснюється за кошти балансоутримувачів будинків.

Відповідальність за проведення розпуску загальнобудинкового обліку і облаштування поквартирного обліку електроенергії покладена на балансоутримувачів будинків. І лише при стовідсотковому виконанні процедури розпуску загальнобудинкового обліку будуть проводитись прямі розрахунки мешканців за спожиту електричну енергію з ПАТ «Черкасиобленерго».

Саме від активності та ініціативи балансоутримувача будинку – чи це відомство, чи ОСББ – залежить, як швидко мешканці перейдуть на прямі договори і поквартирний облік електроенергії.

Трохи інша ситуація складається у тому випадку, коли будинок має статус гуртожитку.

Згідно роз’яснення Національної комісії регулювання електроенергетики України (лист від 05.05.2010 р. N 2639/11/17-10) укладення прямих договорів про користування електричною енергією між енергопостачальною компанією та мешканцями гуртожитків можливе лише за умови набуття гуртожитком статусу житлового будинку та приведення поквартирного обліку та внутрішньобудинкових електричних мереж у відповідність до вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, а саме, документального оформлення права власності або користування за мешканцями будинку, реконструкції електричних мереж та схеми розрахункового обліку електричної енергії з метою забезпечення окремого обліку за кожним з об'єктів права власності (об'єктом споживача) та загальнобудинкових потреб (на технічні цілі), а також визначення житлово-експлуатаційної організації, відповідальної за утримання внутрішньобудинкових електричних мереж.

При цьому, згідно п. 8 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357, прилади обліку електричної енергії мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена:

а) для новозбудованих будинків - забудовниками;

б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями, які здійснюють розділ обліку.

Чи дійсно так необхідно споживачу укласти договір про користування електроенергією?

Створення і розвиток ринкових відносин в енергетиці вимагає змін у взаємостосунках між споживачем електроенергії і енергопостачальником. При цьому, кожний з нас повинен прагнути наладки цивілізованих відносин , які припускають чітке виконання узятих на себе зобов'язань і уміння грамотно захищати свої інтереси згідно домовленостям. У зв'язку з чим і був прийнятий ряд законів і підзаконних актів, що передбачають необхідність письмового оформлення договору про користування електроенергією.
Так, згідно статті 26 Закону України "Про електроенергетику" і пункту 3 Правил користування електроенергією для населення споживання електроенергії можливо тільки на підставі договору, укладеного з енергопостачальником. Договір про користування електроенергією розроблений ВАТ «Черкасиобленерго» відповідно до Типового договору і злагоджений з відповідними відомствами на предмет його відповідності чинному законодавству України і дотримання прав споживачів електроенергії.
Підписання споживачем договору про користування електроенергією є підтвердженням його згоди про подальше отримання від ВАТ «Черкасиобленерго» електричної енергії, тоді як відмова від підписанняоднозначно свідчить про небажання абонента надалі користуватися послугами  Споживач повинен бути сам зацікавлений в тому, щоб оформити з енергокомпанією відповідні правовідносини. Уклавши договір, споживач стає повноправним учасником взаємостосунків, що виникають в процесі споживання електроенергії, і лише на підставі договору може мати відповідні права щодо користування електроенергією. Та частина населення, яка це вже зробила, а це дисципліновані платники за електроенергію, розуміє, що незаконне, а саме: безоблікове і бездоговірне використовування електроенергії, а також затримка з оплатою, призводять до створення умов неможливості її надійної і якісної поставки.

Як мають проводитись розрахунки за використану електричну енергію у разі порушення приладів обліку не з вини споживача (споживач є юридичною особою)?

Відповідно до положень пункту 6.20 Правил користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 №28 (зі змінами) у разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини споживача обсяг електричної енергії, використаної споживачем від дня порушення розрахункового обліку до дня відновлення розрахункового обліку, за згодою сторін, може бути визначений на підставі показів технічних (контрольних) засобів обліку або розрахований постачальником електричної енергії за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку або наступного після відновлення розрахункового обліку періоду.
 
Датою початку періоду порушення розрахункового обліку вважається перший день поточного розрахункового періоду, у якому було виявлено порушення обліку, або час та день, зафіксовані засобом обліку (автоматизованою системою обліку).
 
За день відновлення обліку приймається день складення спільного акта про покази засобів обліку після завершення ремонтних та налагоджувальних робіт схеми обліку.
 
Розрахунковий період, який використовується для визначення середньодобового обсягу постачання електричної енергії, визначається за згодою сторін.
 
У разі заміни та/або повірки приладів обліку електричної енергії, трансформаторів струму чи напруги, за умови споживання електричної енергії впродовж строку виконання зазначених робіт, обсяг спожитої електричної енергії визначається за фактичним середньодобовим споживанням попереднього розрахункового періоду.
 
Додатково зазначаємо, що розрахунок недооблікованої електроенергії проводиться  на підставі Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 р. № 562 (зі змінами) (далі – Методика).
 
Таким чином, у разі своєчасного (до виявлення порушення представниками електропередавальної організації або постачальника електричної енергії) письмового повідомлення споживачем постачальника електричної енергії про пошкодження засобів обліку або пошкодження пломб Методика не застосовується.

Які тарифи на електричну енергію застосовуються для індивідуальних майстерень-студій?

З метою підтримки діяльності творчих спілок та книговидавничої справи Кабінет Міністрів України постановою від 02.10.2003 № 1539 "Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи" постановив Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти виділенню членам творчих спілок (письменників, художників, композиторів, театральних діячів, кінематографістів, журналістів, фотохудожників, архітекторів, майстрів народного мистецтва, дизайнерів, музичної спілки) приміщень для індивідуальних майстерень-студій, установленню плати для них за користування комунальними послугами за тарифами, визначеними для населення.
 
На думку Комісії, у разі, якщо місцеві державні адміністрації визнають за доцільне проводити компенсацію вказаним категоріям споживачів електроенергії, це може бути здійснено за рахунок адресної допомоги з місцевих бюджетів.
 
В іншому випадку члени творчих спілок мають здійснювати розрахунки за спожиту електричну енергію за роздрібними тарифами, які щомісяця встановлюються НКРЕ, для відповідної групи споживачів відповідного класу напруги.

Як застосувати тариф на електричну енергію для населення, що проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання ?і

Відповідно до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.1999 № 309 (із змінами, внесеними постановою НКРЕ від 14.04.2011 № 627) підтвердження факту відсутності газифікації природним газом багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування у зазначених будинках систем централізованого теплопостачання здійснюється на підставі акта, виданого державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - державна інспекція).

 

Державна інспекція звертається до відповідного органу місцевого самоврядування для отримання підтвердження факту відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках.

 

Акт складається у довільній формі у чотирьох примірниках, один з яких надається відповідній енергопостачальній компанії, другий - відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, третій - органу місцевого самоврядування, а четвертий залишається у державній інспекції. Копію акта державна інспекція надає відповідному територіальному органу НКРЕ.

 

Державна інспекція не рідше одного разу на рік з урахуванням попередньо виданого акта підтверджує факт відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках шляхом складання акта про підтвердження відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках.

 

При цьому відповідний тариф, має застосовуватися з наступного розрахункового періоду після складання відповідного акта державною інспекцією.

 

У зв'язку з прийняттям постанови НКРЕ від 14.04.2011 № 627 «Про внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам» Національна комісія регулювання електроенергетики України та Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 21.04.2011 своїми наказами № 271 та № 79 відповідно визнали такими, що втратили чинність, Методичні рекомендації щодо порядку застосування тарифів на електричну енергію, що споживається населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (накази НКРЕ та Мінпаливенерго від 28.12.2009 № 707 та 769).

Закрыть