Про компанію

Головна/Про компанію

Прямуючи у будь-якому напрямку шляхами Черкащини, ми неодмінно побачимо рівні ряди електроопор що біжать за горизонт. А сходяться вони до підстанцій, де концентрується велика сила, яка приводить в дію все, що оточує нас і вдома, і на роботі, і в дорозі. Навряд чи можливо сьогодні уявити хоч одну галузь народного господарства без електроенергетики. Невидима сила нині полегшує працю людей, служить технічному прогресу.

МІСІЯ ПАТ «Черкасиобленерго» полягає в сприянні стійкому розвитку економіки регіону, підвищенню якості життя населення у всіх регіонах присутності Товариства за рахунок забезпечення надійного та безперебійного розподілу електричної енергії, задоволення зростаючого попиту на електроенергію та застосування інноваційних технологій в сфері енергоефективності і експлуатації електричних мереж. Максимально повне, ефективне та безпечне задоволення потреб споживачів електричною енергією.

МЕТА ТА СТРАТЕГІЇ: Управління та реформування енергетичного комплексу міста  Черкаси та Черкаської області; Підвищення надійності розподілу електричної енергії споживачам; Бути надійним партнером на ринку електроенергетики; Турбота і задоволення найвищих вимог клієнтів; Досягнення прибутку для задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства в умовах функціонування єдиної енергосистеми України; Впровадження передових технологій, вдосконалення бізнес-процесів, використання найкращого із досвіду, накопиченого столітньою історією енергетики.

ПАТ «Черкасиобленерго» здійснює розподіл електричної енергії за регульованим тарифом електромережами 150-0,4 кВ споживачам Черкаської області. Площа ліцензованої діяльності становить 20,9 тис кв. км. ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечує розподіл електричної енергії 631530 споживачів, в тому числі 616177 побутових. Товариством експлуатується 39 трансформаторних підстанцій напругою 110 – 154 кВ, 137 підстанції напругою 35 кВ, загальна потужність трансформаторних підстанцій напругою 35-154 кВ складає 2348,8 МВА. Також знаходяться в експлуатації 8969 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів напругою 6-35/0,4 кВ, загальною потужністю 1742,27 МВА.Загальна протяжність повітряних ліній електропередачі напругою 0,4- 154 кВ складає 29396,48 км, кабельних ліній напругою 0,4 - 110кВ – 2102,73 км. Обсяг електричних мереж складає 170,62 тис. умовних одиниць.

Спискова чисельність ПАТ "Черкасиобленерго" - 3633 осіб. До складу ПАТ «Черкасиобленерго» входять: Уманські енергетичні мережі, ВП «Черкасиенергоремонт», 21 район електричних мереж.

Товариство приділяє значну увагу роботі з кадрами. У створеному в 2002 році навчальному центрі за робочими навчальними програмами навчаються працівники Товариства за 13 спеціальностями. Крім навчання робітників в навчальному центрі проводяться тренажерна підготовка оперативних працівників та цільові курси по підвищенню кваліфікації керівників та фахівців Товариства.

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Відповідальність: Енергетика складна та життєво необхідна галузь, яка потребує найвищого рівня професійності та відповідальності, де не має права на помилку. Повністю усвідомлюючи свій рівень відповідальності за нормальне функціонування господарства міста та області, за життя та комфорт понад мільйону людей – майже чотирьохтисячний колектив високо кваліфікаційно та патріотично щоденно виконує свої професійні обов’язки. Ця відповідальність є ключовим стимулом, мотивацією та натхненням ефективної роботи ПАТ «Черкасиобленерго».

Орієнтація на споживача: Цілодобова фахова підтримка клієнтів, якісна та оперативна обробка інформації щодо звернень споживачів, моніторинг актуальних питань та затребуваної інформації з метою розробки заходів покращення якості обслуговування споживачів та розвитку клієнт орієнтованого підходу; реалізація проектів щодо спрощення алгоритму розрахунків за електроенергію, надання можливості замовлення ряду послуг споживачами, які надає ПАТ «Черкасиобленерго» - короткий але неповний перелік сервісів, які допомагають клієнтам відчувати себе найвищою цінністю та орієнтиром діяльності компанії.Розвиток, якість та ефективність: Високі професійні вимоги, систематичне навчання та підвищення кваліфікації працівників товариства, застосування передових технологій та модернізації бізнес-процесів та обладнання, орієнтація на сучасні вимоги та задачі, які постають перед енергорозподільчою компанією - надихають та стимулюють на пошук, розвиток та реалізацію найбільш ефективних шляхів стратегії та якісної діяльності компанії.

Відкритість: Клієнторієнтований підхід та політика покращення якості обслуговування реалізуються шляхом висвітлення та прозорого відображення діяльності ПАТ «Черкасиобленерго», належного позиціювання на ринку енергорозподільчих послуг, надання споживачам, партнерам, ЗМІ корисної актуальної інформації щодо діяльності товариства ПАТ «Черкасиобленерго».

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Згідно з ліцензією, виданою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Товариство здійснює розподіл електричної енергії за регульованим тарифом електромережами напругою 150-0,4 кВ споживачам Черкаської області.

Головним пріоритетом роботи Товариства є підвищення рівня обслуговування споживачів електричної енергії, покращення якості енергозабезпечення об’єктів, зниження технологічних витрат та забезпечення 100% розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію.Перелік додаткових робіт (послуг), які належать до компетенції Товариства:

- Видача технічних умов (ТУ) та погодження технічної документації на відповідність наданим технічним умовам та чинним нормативно-правовим актам

- Підключення та /або відключення електроустановок

- Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж

- Надання інформаційних послуг постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом

- Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку.Ліцензовані види діяльності:

- Господарська діяльність, пов’язана зі створенням об’єктів архітектури.

- Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти та рівні кваліфікаційних вимог до професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації

- Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом.Інші, крім ліцензованих, види діяльності:

- Транспортні послуги

- Послуги електролабораторії

- Метрологічні послуги

- Будівельно-монтажні роботи

- Проектні роботи

- Ремонту та обслуговування електроустановок споживачів

- Ремонт лічильників

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА

- Технічний розвиток;

- Модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання;

- Заходи по зниженню та недопущенню понаднормативних витрат;

- Розвиток систем зв’язку і телекомунікацій, інформаційних технологій.Реалізація напрямків розвитку передбачає:

- Управління якістю на всіх рівнях діяльності Товариства;

- Відновлення основних виробничих фондів шляхом технічного переоснащення устаткування;

- Забезпечення надійної, безпечної та безаварійної експлуатації електричних мереж та обладнання;

- Дотримання договірних зо­бов’я­зань розподілу електричної енергії споживачів;

- Підвищення якості послуг з розподілу електричної енергії;

- Гарантії інвестиційної привабливості Товариства;

- Формування позитивної громадської думки через реалізацію Стратегії інформаційної політики.